SNB en Omya verlengen CO2-levering met drie jaar

SNB en het naastgelegen bedrijf Omya verlengen de overeenkomst voor de levering van CO2 met drie jaar. Daarmee wordt het nuttig toepassen van deze luchtemissie uit het slibverwerkingsproces voortgezet.

Grondstof voor witmaker papier

Omya op Moerdijk is onderdeel van het gelijknamige wereldwijd opererende concern dat vulstoffen en pigmenten produceert. Al sinds 2004 zet de fabriek op Moerdijk COvan SNB in als grondstof voor de productie van calciumcarbonaat. Dit product fungeert als witmaker voor papier. De inzet van COvoor deze productie is uniek omdat COfeitelijk wordt opgeslagen in papier.

Ecologische burenhulp

Om deze vorm van ecologische burenhulp te realiseren is in 2004 een rookgasleiding met een lengte van 700 meter aangelegd die letterlijk de weg oversteekt van SNB naar de Omya-fabriek via een brugconstructie. Omya kan de af te nemen hoeveelheid rookgassen doseren, afhankelijk van de benodigde hoeveelheid voor het productieproces voor calciumcarbonaat. De hoeveelheid CO2 die het bedrijf afneemt schommelt al enkele jaren rond de 25.000 tot 40.000 ton per jaar.

Circulaire voordelen

SNB-directeur Silvester Bombeeck is verheugd over de contractverlenging. “We streven ernaar om CO2-neutraal zuiveringsslib te verwerken. De samenwerking met Omya levert hiervoor een belangrijke bijdrage en daarmee ook in onze ambitie om samen met de waterschappen een circulaire afvalwater- en slibketen te realiseren. Wij zijn dan ook blij met de voortzetting van onze zestienjarige samenwerking. Omya neemt door de digitalisering de laatste jaren minder CO2 af. Dit proberen wij te compenseren met bijvoorbeeld de inzet van biodiesel (HVO) voor ons slibtransport”, aldus Bombeeck.