SNB doet pilot met elektrisch transport van slib

SNB heeft een volledig elektrische vrachtwagen voor het transport van zuiveringsslib besteld. Dit om praktijkervaring op te doen met deze vorm van duurzaam transport. De proef moet uitwijzen of het mogelijk is om het slibtransport op termijn volledig elektrisch uit te voeren en zo de slibverwerking structureel verder te verduurzamen.

Een deel van het vrachtwagenpark dat zuiveringsslib van de rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) naar SNB op Moerdijk vervoert rijdt al sinds enkele jaren op de nieuwste generatie biodiesel. “We onderzoeken continue mogelijkheden tot het verder verkleinen van onze CO2-voetafdruk in alle facetten, dus ook van het slibtransport”, zegt SNB-directeur Silvester Bombeeck. “Jaarlijks vervoeren twee transportbedrijven voor SNB meer dan 410.000 ton zuiveringsslib vanuit de rwzi’s, verspreid over het hele land. Samen met Baars Transport hebben we de pilotproef opgezet voor 100% elektrisch slibtransport. De overheid heeft hiervoor ook een subsidie aan ons toegekend; de zogenaamde Aanschafsubsidie Zero-Emissie Trucks”, aldus Bombeeck.

Een echte krachtpatser

De keuze is gevallen op een vrachtwagen van het merk DAF. Van Tilburg-Bastianen Truck & Trailer Service verwacht dat de elektrische vrachtwagen voor SNB in het voorjaar van 2024 wordt geleverd, zegt accountmanager Paul Post. “Het betreft een DAF XF Electric met een accupakket van 525 kW, dit is meteen het maximaal mogelijke. DAF gebruikt een LFP-batterij die biedt 90% rendement ten opzichte van 70% die NMA- of NMC-batterij leveren die andere merken gebruiken. Dat verhoogd het rijbereik. De LFP-batterij is ook brandveiliger. Bovendien kan de LFP twee maal zo vaak worden opgeladen en ontladen, tot wel 4.000 keer toe. Het is kortom een echte krachtpatser”, aldus Post. Hij ziet de markt voor elektrische vrachtwagens zich langzaam maar zeker ontwikkelen. “Het gaat de goede kant op. Vorig jaar hebben we er ongeveer honderd geleverd. Dat worden er dit jaar tweehonderd en volgend jaar vierhonderd, zo is de verwachting.

Bron: daf.nl

Laden op eigen zonnepanelenpark

SNB-directeur Bombeeck verwacht dat de kosten van elektrisch transport binnen nu en twee jaar gelijk zijn aan die van diesel, maar met een veel betere CO2-voetafdruk. “Voor de proef gaan we een snellader van 350 kW plaatsen bij SNB die wordt aangesloten op het eigen zonnepanelenpark, zodat we eigen groene stroom gebruiken. Een dergelijke snellader is nodig om efficiënt gebruik te kunnen maken van de vrachtwagen. Deze laadcapaciteit is op de rwzi’s niet voorhanden. Vanwege de beperkte laadinfrastructuur blijft de proef dan ook beperkt tot slibtransport in West-Brabant. Over 3,5 jaar lopen de huidige overeenkomsten af met de slibtransporteurs. Bij de nieuwe aanbesteding gaan we waarschijnlijk voor elektrisch transport, als de pilot positief verloopt. Een belangrijke randvoorwaarde is dan wel dat op een aantal rwzi’s laadcapaciteit gerealiseerd gaat worden.”

Volgende stap is zero emissie

Transporteur Baars is blij met de gezamenlijke proef met SNB, zegt bedrijfsleider transport Peter Lamers. “Dit is ook voor ons zeer interessant met het oog op de zero-emissie-zones die gaan komen in Nederland. Wij hebben nu nog geen ervaring met elektrische vrachtwagens. We hebben met biodiesel al veel uitstoot kunnen beperken, maar de volgende stap is toch echt zero emissie. De proef bij SNB is ideaal omdat het in hoofdzaak steeds dezelfde trajecten betreft. De pilot is wat ons betreft geslaagd als we in de praktijk weten dat we inderdaad de beoogde hoeveelheden zuiveringsslib kunnen vervoeren per rit. Dit uiteraard in combinatie met de kosten en het terugverdienen ervan”, aldus Lamers.