Onze reststoffen zorgen voortaan ook voor voedselproductie

SNB verwerkt slib, zo simpel is het. Dat slib, officieel zuiveringsslib, is op zich afval. Het is een afvalstroom die ontstaat bij het zuiveren van rioolwater. Dat laatste gebeurt op de rioolwaterzuiveringsinstallaties van de waterschappen in Nederland.

Zo hebben we afgelopen jaar meer dan 419.000 ton slib verwerkt. Dat doen we door het slib te verbranden en daar blijft ook weer afval bij achter. As, inderdaad. As is verbrande turf, zegt het spreekwoord, maar in ons geval is dat dus verbrand rioolslib. Dit slibas of vliegas is op jaarbasis een indrukwekkende hoeveelheid. In 2018 was het meer dan 32.000 ton. Maar er blijft nog meer afval over bij slibverbranding, zoals indampresidu, wervelbedzand en adsorbens.

Zo hadden we afgelopen jaar een totale afvalberg van 38.016 ton. Het goede nieuws is dat we daarvan maar liefst 95,4% weer als nuttige grondstof hebben kunnen inzetten. Bijvoorbeeld voor de productie van soda, maar ook als vulstof in siertegels en in de wegenbouw.

Het minder goede nieuws is dat we eigenlijk nog veel meer reststoffen als grondstoffen in hadden willen zetten. Dat is niet gelukt omdat we onverwacht veel extra aanvoer van slib kregen. Een deel daarvan is extern opgeslagen in duwbakken. Daar kan slib fysisch veranderen in harde brokken die we niet kunnen verwerken in de installatie. Maar, we kunnen naar verwachting snel stoppen met die opslag in duwbakken. Daarom tekenen we voor de doelstelling om volgend jaar nog meer van ons afval weer als grondstof in te zetten.

Met als beste nieuws dat we inmiddels begonnen zijn met het inzetten van het waardevolle nutriënt fosfaat uit vliegas voor de productie van kunstmest. Dat zorgt voor voedsel dat na consumptie in het riool belandt en uiteindelijk weer als slib bij ons terechtkomt. We zeggen het wel vaker, SNB is een schoolvoorbeeld van de circulaire economie.

Luc Sijstermans
Manager Proces en Milieu SNB

 

Bekijk dit onderdeel van het duurzaamheidsverslag (pag 31 en verder) »