Onderzoeker PHA-bioplastic hoopt op mooie doorbraak

Het zal de wereld misschien niet meteen veranderen, maar wel de mindset van mensen als het gaat om afval, de inzet daarvan als duurzame grondstof en de manier waarop we daar in de toekomst mee omgaan.

Duurzaam alternatief

Dat zegt Alan Werker, de Zweedse wetenschapper die bij wateronderzoeksinstituut Wetsus onderzoek doet naar de mogelijkheden voor grootschalige en winstgevende productie van in water afbreekbaar bioplastic uit rioolslib. De eerste fase van het zogenoemde PHARIO-project toonde al aan dat rioolslib een uitstekende grondstof is voor de productie van PHA, het bioplastic dat een duurzaam alternatief kan zijn voor het plastic dat nu nog de plastic soup in de oceanen veroorzaakt.

Enorme milieupotentie al bekroond

Het PHARIO-project, een initiatief van waterschappen, bedrijfsleven en SNB, is al bekroond als Water Innovator of the Year 2018 vanwege de enorme milieupotentie. PHA uit rioolslib is niet alleen in water afbreekbaar, het concurreert bovendien niet met de voedselketen. Dat doet bioplastic uit landbouwproducten zoals mais uiteraard wel. SNB stimuleert nu het vierjarig onderzoek naar de mogelijkheden om meer en hoogwaardiger bioplastic uit rioolslib te produceren door een promotieplaats bij Wetsus te financieren. Als illustratief voorbeeld van de circulaire economie vindt SNB het belangrijk om initiatieven te steunen die zorgen voor verduurzaming in de hele waterketen.

Functionerende productiefaciliteit

Onderzoeker Alan Werker ziet de biomassa die onder invloed van bacteriën ontstaat op de rioolzuivering niet als afval maar als te oogsten grondstof. “Methoden en processen om PHA te maken uit rioolslib waren op zich wel bekend. Wat het PHARIO-project uniek maakt is dat daarin voor het eerst een functionerende productiefaciliteit voor PHA, inclusief extractie van de polymeren, is gerealiseerd. Ons onderzoek richt zich er nu op om te zien of deze vorm van PHA-productie ook grootschalig en met een constante kwaliteit mogelijk is. We hopen natuurlijk op een mooie doorbraak.”

Lees het volledige interview met Alan Werker in SNB.Circulair #1 »