Energieneutraal verwerken slib technisch hoogstandje

De slibverwerking van SNB op Moerdijk geschiedt sinds kort nagenoeg energieneutraal. Dat is niet minder dan een technisch hoogstandje, want het zuiveringsslib dat dagelijks vanuit alle windstreken wordt aangevoerd bestaat voor maar liefst driekwart uit water.

Gigantisch project

De aanzet tot deze verduurzamingsslag in het verwerken van slib is in 2015 gegeven met het installeren van HD-ketels in de lijnen 2 en 3. Met dit gigantisch project, dat qua complexiteit alle kenmerken van een openhartoperatie vertoonde, is de stoomdruk opgevoerd van 10 naar 60 bar. Een turbine die vanaf 60 bar elektriciteit produceert zorgt ervoor dat de slibverwerkingsinstallatie al voor 95% in de eigen stroombehoefte voorzag.

Circulaire economie

Het laatste zetje naar 100% energieneutraal verwerken van slib is in oktober 2016 nagenoeg gegeven met de ingebruikname van een tegendrukturbine. Dat is een kleine turbine die vanaf 10 bar elektriciteit produceert. De totale hoeveelheid elektriciteit die de slibverwerkingsinstallatie nu genereert is vergelijkbaar met het stroomverbruik van circa 11.000 gezinnen. Daarmee levert het vrijwel energieneutraal werken van SNB een substantiƫle bijdrage aan de realisatie van een volledig circulaire economie.