Delegatie Duitse universiteit bezoekt SNB

Een delegatie van de Leibniz Universiteit in Hannover brengt dinsdag 20 augustus een werkbezoek aan de monoverbrandingsinstallatie van SNB op Moerdijk. Het gaat om medewerkers van het universitaire Instituut voor Stedelijk Waterbeheer en Afvalverwerkingstechnologie.

Capaciteit monoverbranding moet omhoog

Leibniz is een van de oudste en grootste universiteiten voor wetenschappen en technologie in Duitsland en maakt deel uit van de TU9, een samenwerkingsverband van negen toonaangevende Duitse technologie-instituten. In Duitsland moet de capaciteit aan slibverwerking door middel van monoverbranding in hoog tempo omhoog, nu het sinds 2017 voor grotere rioolwaterzuiveringsinstallaties verplicht is om vanaf 2029 minstens 50% fosfaat terug te winnen uit zuiveringsslib en minstens 80% fosfaat uit slibas. Dit gaat het beste met monoverbranding. De universiteit is betrokken bij het onderzoek naar de opwerking van het droogdampcondensaat naar proceswater dat momenteel bij SNB plaatsvindt.

Toepassing in landbouw verdwijnt

De 9.600 Duitse rioolwaterzuiveringsinstallaties produceren jaarlijks 7,2 miljoen ton slibkoek. Hiervan wordt circa 24% als mest toegepast in de landbouw. Deze mogelijkheid verdwijnt geleidelijk als gevolg van de nieuwe regelgeving. Zo’n 65% van het slib in Duitsland wordt verwerkt in ruim vijftig verbrandingsinstallaties. Daarvan werkt de helft volgens het principe van monoverbranding.