-

Sinds februari 2019 wordt een deel van de ruim 430.000 ton zuiveringsslib die SNB jaarlijks verwerkt, vervoerd in vrachtwagens die voor 100% op HVO biodiesel rijden. Transporteur Baars durfde als eerste de uitdaging met deze tweede generatie biodiesel wel aan. De resultaten zijn spectaculair.

“Eigenlijk is er geen enkel merkbaar verschil met reguliere diesel”, zegt Baars-bedrijfsleider Peter Lamers. “Dat is voor ons toch echt het belangrijkste. Vooraf was er grond voor enige vrees, omdat de eerste generatie biodiesel voor problemen zorgde. Je moet dan denken aan hogere onderhoudskosten door verstopte filters en een hoger brandstofverbruik. Die eerste generatie hebben wij zelf nooit gebruikt, maar dat waren de geluiden uit de branche”, vertelt Lamers.

Milieuwinst op vier vlakken

Geen enkel verschil dus met reguliere diesel, behalve de milieudruk. Ten opzichte van diesel heeft HVO, wat staat voor Hydrotreated Vegetable Oil, een veel lagere CO2-uitstoot. Het exacte percentage is afhankelijk van de mengverhouding tussen bio- en reguliere diesel. SNB en Baars hebben het aangedurfd om volledig op biodiesel te rijden. Dat dringt de CO2-uitstoot terug met tenminste 89%. Aangezien Baars met Euro 6 motoren rijdt, die van zichzelf al lagere uitstoot hebben, zijn er geen besparingen op de uitstoot van fijnstof, stikstof en zwavel. Bij voertuigen met Euro 5 of lagere motoren zijn er ook nog significante reducties te realiseren op de uitstoot van schadelijke stoffen.

Silvester Bombeeck, financieel manager bij SNB zegt hierover: “SNB zocht al jaren naar mogelijkheden om de CO2-uitstoot van het slibtransport terug te dringen, bijvoorbeeld door keuze van lichtere materialen voor de opbouw van de vrachtwagens en het gebruik van de nieuwste motoren. Met HVO zetten we een belangrijke stap in de reductie van onze CO2-voetafdruk. In 2018 had SNB een totale CO2-uitstoot van 5.638 ton, waarvan 2.697 ton veroorzaakt wordt door transport. SNB streeft naar minimaal een CO2-neutrale slibeindverwerking. Dit past in ons streven naar het continu verlagen van de milieudruk van het slibverwerkingsproces. Die druk is nu overigens al neutraal, maar dat willen we verder ombuigen naar een positief resultaat voor het milieu.”

Hogere kosten

Tegenover de milieuwinst staan wel hogere kosten. Biodiesel heeft een hoger prijskaartje dan reguliere diesel. “Rijden op biodiesel geeft een enorme impuls aan onze duurzaamheidsambitie die een hoger prijskaartje rechtvaardigt. Baars is een van drie transporteurs waar we mee werken. We willen in de nabije toekomst graag dat ze allemaal op biodiesel gaan rijden, nu de ervaringen bij Baars zo positief zijn”, aldus Bombeeck.

Omgekeerd staat transporteur Baars er volgens Lamers voor open om ook voor andere opdrachtgevers op biodiesel te gaan rijden. “Ik denk dat voor andere bedrijven, in tegenstelling tot SNB, de hogere kosten wel een reden kan zijn om dit niet te doen. Wie weet kan de politiek in de toekomst met een subsidieregeling of CO2-heffing biodiesel aantrekkelijker maken. Dat zou een hoop uitstoot van schadelijke stoffen schelen. Overigens zien wij dat lagere overheden bij aanbestedingen steeds vaker het gebruik van HVO verplicht gaan voorschrijven.”