page-image

SNB is in 1994 opgericht door de vijf Noord-Brabantse waterschappen, die nog steeds aandeelhouder zijn van de vennootschap. Door fusies en de toetreding van twee nieuwe aandeelhouders zijn op dit moment zes waterschappen aandeelhouder. SNB streeft naar een duurzame en efficiënte afvalwaterketen en werkt daarvoor samen met diverse partijen.


Over SNB

N.V. Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) verwerkt communaal zuiveringsslib van zes aandeelhoudende waterschappen en diverse externe klanten. Op jaarbasis verbrandt SNB ruim 430.000 ton slib, bijna 30% van het totale slibaanbod in Nederland. Daarmee is SNB de grootste slibverwerker van Nederland. SNB streeft een maximale bezetting van de slibverbrandingsinstallatie na en zoekt samen met partners, naar innovatieve manieren om zoveel mogelijk grondstoffen terug te winnen in de keten. Hiervoor wordt bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar verwerking van alternatieve slibstromen en naar de terugwinning van fosfaat en bio-plastics. Ook treedt SNB op als expert en opinieleider op het gebied van grondstoffenherwinning.