page-image

N.V. Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) is in 1994 opgericht door de vijf toenmalige Noord-Brabantse waterschappen. Door fusies en de toetreding van twee nieuwe aandeelhouders zijn op dit moment vijf waterschappen, verspreid over Nederland, aandeelhouder in SNB.

SNB verwerkt zuiveringsslib van de vijf aandeelhoudende waterschappen en diverse andere klanten. Op jaarbasis verbrandt SNB tussen de 410.000 en 430.000 ton ontwaterd zuiveringsslib, bijna 30% van het totale slibaanbod in Nederland. Daarmee is SNB de grootste slibverwerker van Nederland. SNB streeft een maximale bezetting van haar slibverbrandingsinstallatie na, en zoekt samen met partners naar innovatieve manieren om zoveel mogelijk grondstoffen en energie terug te winnen uit het zuiveringsslib.