- ,

Bij schaarste stijgen de prijzen. Het is een economisch principe dat niet alleen op bijvoorbeeld de huizenmarkt goed zichtbaar is. Het geldt evengoed in de huidige markt van verwerking van zuiveringsslib. Net als de huizenmarkt is die al geruime tijd zwaar overspannen.

Dat heeft gevolgen voor de verwerkingstarieven. Zo zijn bij de meeste verwerkers de prijzen aanzienlijk gestegen ten opzichte van 2018. Het tarief voor verwerking in Duitsland is zelfs verdubbeld. Ook SNB ondervindt hier last van. Zo zijn de laatste jaren de kosten voor tussenopslag en externe verwerking gestegen. Uiteindelijk vielen hierdoor onze kosten hoger uit. Dat komt voornamelijk doordat we vorig jaar meer slib hebben verwerkt dan verwacht. Dat extra slib hebben we deels extern moeten laten verwerken en dat brengt nu eenmaal meer kosten met zich mee. Ondanks deze extra kosten was SNB in staat haar tarieven laag te houden ten opzichte van andere partijen in de slibmarkt.


We zijn dan ook tevreden over de ontwikkeling van onze tarieven in deze overspannen situatie, een van de laagste tarieven in de Nederlandse markt. Dat is in het belang van onze aandeelhouders en dus in het belang van de belastingbetalende burgers. We hebben er vertrouwen in dat de kosten van slibverwerking op niet al te lange termijn kunnen gaan dalen.

Enerzijds doordat onze aandeelhouders innovatieve technieken inzetten zodat ze minder slib ter verwerking bij ons aan hoeven te bieden. Denk bijvoorbeeld aan de Energiefabrieken die slib op de rioolwaterzuiveringsinstallaties omzetten in biobrandstof. Anderzijds hebben we er veel vertrouwen in dat SNB ook nog een aantal stappen kan gaan zetten om de kosten verder te laten dalen. Hiervoor werkt SNB momenteel aan een nieuwe toekomststrategie.

Silvester Bombeeck
Directielid a.i. SNB

 

Bekijk dit onderdeel van het duurzaamheidsverslag (pag 38 en verder) »