-

Fosfaat (P2O5) is een van de belangrijkste grondstoffen voor de productie van voedsel. Het is een verbinding van fosfor met zuurstof. Zowel mensen, dieren als planten hebben fosfaat nodig om te kunnen leven. Mensen en dieren krijgen fosfaat binnen via voedsel. Planten betrekken fosfaat uit de bodem. Fosfaatverbindingen spelen een belangrijke rol in het DNA van mensen en in de energievoorziening van mensen, dieren en planten. Zo is het molecuul adenosinetrifosfaat (ATP) een belangrijk opslagmedium voor energie in ons lichaam. In ons bloed regelt fosfaat de zuurgraad. De grootste hoeveelheid fosfaat vinden we terug in onze botten en tanden.

Volgens de Richtlijn Commissie Voedingsnormen van de Gezondheidsraad is de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid fosfaat in mg/dag voor volwassen ca. 1.000 mg. Het menselijk lichaam bestaat voor circa 4% uit mineralen. Dit is voor een volwassene ca. 3 kg mineralen. Het lichaam bevat 1,5 kg calcium en circa 0,6 kg fosfor.

Het is erg moeilijk om te zorgen voor een stabiele toevoer van fosfaat in Europa. Echter, de vraag naar fosfaat neemt de komende jaren alleen maar toe. Terugwinning van het bestaande fosfaat is de enige goede oplossing voor het zogeheten ‘fosfaatprobleem’, omdat alternatieve grondstoffen niet voorhanden zijn. SNB is een van de koplopers op het gebied van fosfaatterugwinning, het zuiveringsslib dat wordt verwerkt bij SNB bevat veel fosfaat. SNB streeft ernaar al het aanwezige fosfaat uit de as, die zij produceert, terug te winnen en zo bij te dragen aan een structurele oplossing van het fosfaatprobleem.

CIRCULAIRE TERUGWINNING VAN FOSFAAT UIT SLIB

SNB werkt samen met HVC en het Belgische EcoPhos om fosfaat terug te winnen uit de as die overblijft na het verbranden van het slib.