page-image

Slib is een restproduct dat overblijft na zuivering van afvalwater in rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s). Dit afvalwater bevat veel stoffen die niet in het oppervlaktewater terecht mogen komen. In de zuiveringsinstallaties breken bacteriën een groot deel van deze stoffen via een biologisch proces af. Daarnaast hecht een deel van de vuilstoffen zich aan het biologische slib in de zuivering. Het gezuiverde water gaat terug naar de natuur; het ontwaterde slib wordt met vrachtwagens naar SNB gebracht voor verwerking.

De twee belangrijkste bestanddelen van slib zijn water en droge stof. De droge stof bestaat uit organische en anorganische bestanddelen. Diverse soorten micro-organismen, waaronder bacteriën, gebruiken het organisch materiaal als voedsel. Dit materiaal bevat bijvoorbeeld menselijke afvalproducten zoals fecaliën. Omdat de micro-organismen zich voeden met dit afval, zullen ze in aantal toenemen, waardoor slib gevormd wordt. Dit slib is het belangrijkste bijproduct dat ontstaat bij de zuivering van afvalwater. De organische bestanddelen bepalen de energie-inhoud van het slib. Het slib bevat ook allerlei verontreinigingen, zoals zware metalen en anorganische verontreinigingen. De installatie van SNB verbrandt alle organische verontreinigingen.