page-image

Zuiveringsslib is een restproduct dat overblijft na het biologisch zuiveren van afvalwater in waterzuiveringsinstallaties. Dit afvalwater bevat veel stoffen die niet in het oppervlaktewater terecht mogen komen. In de zuiveringsinstallaties breken bacteriën een groot deel van deze stoffen via een biologisch proces af. Daarnaast hecht een deel van de vuilstoffen zich aan het biologische zuiveringsslib. Dit zuiveringsslib is het belangrijkste bijproduct dat ontstaat bij de zuivering van afvalwater. Het gezuiverde water gaat terug naar de natuur; het ontwaterde zuiveringsslib wordt met vrachtwagens naar SNB gebracht voor verdere verwerking.

Zuiveringsslib bestaat uit droge stof en water. De droge stof bestaat uit organische en anorganische bestanddelen. Diverse soorten micro-organismen, waaronder bacteriën, gebruiken het organisch materiaal als voedsel. Dit materiaal bevat bijvoorbeeld menselijke afvalproducten zoals fecaliën. Omdat de micro-organismen zich voeden met dit afval, zullen ze in aantal toenemen, waardoor slib gevormd wordt. Zuiveringsslib bevat uiteindelijk stoffen met positieve en negatieve eigenschappen, zoals in onderstaande tabel is opgenomen. Daarnaast bevat het voor ons nog onbekende stoffen.

INHOUD SLIB EIGENSCHAP REDEN
Fosfaat & Stikstof Positief MESTSTOF
Biomassa Positief GROENE ENERGIE
Zware metalen Negatief VERVUILING
Hormonen & medicijnresten Negatief RESISTENTIE
Organische vervuiling Negatief VOEDSELVEILIGHEID
Microplastics Negatief VERVUILING