page-image

Door verbranding neemt het totale volume van het slib met circa 90 procent af. De overige 10 procent bestaat uit anorganische reststoffen die onbrandbaar zijn. Het gaat voornamelijk om slibverbrandingsas; de overige vaste reststoffen zijn bedzand, beladen adsorbens en indampzout. SNB zoekt voortdurend naar nuttige toepassingen voor deze reststoffen en streeft ernaar om uiteindelijk een 100 procent nuttige toepassing te vinden voor alle restproducten. Voor 99 procent daarvan lukt dat al. De toepassingen van as en CO2 zijn daarvan de meest sprekende voorbeelden