page-image

De verbrandingstechniek die SNB gebruikt – monoverbranding met behulp van wervelbedtechnologie – is de meest geavanceerde en milieuvriendelijkste manier van slibverwerking. Monoverbranding op basis van wervelbed technologie is “Best Available Technique” (BAT) conform de “Europese Integrated Pollution Prevention and Control”-richtlijn (IPPC). Deze verwerkingstechniek is de enige beschikbare techniek waarmee 100% van in het slib aanwezige fosfaat kan worden teruggewonnen.

SNB voldoet aan alle gestelde emissie-eisen en houdt zich aan de strenge milieuwetgeving. Met moderne meetapparatuur houdt SNB nauwlettend in de gaten of zij voldoet aan de gestelde milieuvergunningen. SNB voldoet aan alle eisen van het Activiteiten Besluit. Het gehele systeem is gecertificeerd op basis van ISO 14001. Daarnaast is SNB ook gecertificeerd op basis van ISO 9001 (kwaliteit) en VCA** (veiligheid).

Dankzij de projecten op het gebied van de terugwinning van energie en van diverse grondstoffen geeft SNB maximale invulling aan de verduurzaming van het milieu. Ontwikkelingen in het buitenland, zoals de wettelijke verplichting van fosfaatterugwinning in Duitsland en Zwitserland en het feit dat Zwitserland monoverbranding wettelijk voorschrijft als enige verwerkingstechniek voor zuiveringsslib, onderschrijven de duurzame strategie van SNB.