Het verwerken van zuiveringsslib door verbranding lost niet alleen een maatschappelijk probleem op, het verwijderen van afval, maar draagt ook bij aan het realiseren van een circulaire economie. In de slibverwerkingsinstallatie van SNB wordt alleen zuiveringsslib verbrand (monoverbranding). De installatie is in de loop van de jaren zodanig aangepast, dat SNB in staat is het zuiveringsslib milieubewust te verwerken. Dit is bevestigd vanuit een Life Cycle Analysis (LCA) uitgevoerd door CE Delft.

Circa 95% van reststoffen wordt grondstof

Tijdens het verbrandingsproces ontstaan er reststoffen. Deze reststoffen worden voor circa 95% ingezet als grondstoffen of als vervangers van grondstoffen in asfalt, betontegels, soda en kunstmest. Hierdoor wordt het waardevolle nutriënt fosfaat hergebruikt als grondstof. Daarmee levert SNB een bijdrage in het sluiten van de fosfaatketen en het beperken van de afhankelijkheid van import van fosfaat. 5% van de reststoffen ofwel circa 0,03% van het zuiveringsslib kan niet hergebruikt worden en wordt gestort.

Verbranding voorkomt dat verontreinigingen terug komen in het milieu

Verbranding van zuiveringsslib voorkomt dat verontreinigen die in het zuiveringsslib aanwezig zijn, voor milieuschade kunnen zorgen. Deze verontreinigingen worden vernietigd. Het gaat dan met name om organische verontreinigingen in de vorm van bijvoorbeeld PAC’s, dioxines en PCB’s, maar ook om het afbreken van hormonen, medicijnresten en microplastics. We moeten ervan uitgaan dat slib nu nog onbekende stoffen bevat, waarvan we de effecten op mens en milieu nog niet kennen. Verbranding van deze slibverontreinigingen garandeert effectieve verwijdering ervan uit de water- en voedselketen.

Installatie is nagenoeg energieneutraal

De slibverwerkingsinstallatie van SNB werkt daarnaast sinds enkele jaren nagenoeg energieneutraal. De hogedrukstoomturbines en de tegendrukturbine leveren zoveel groene elektriciteit op, dat SNB nagenoeg geen elektriciteit meer hoeft in te kopen. Hierdoor wordt de aanwezige energie in het zuiveringsslib optimaal gebruikt.

Emissies SNB in balans met de omgeving

Bij het verbranden van slib komen stoffen vrij die mogelijk schadelijk zijn voor het milieu. De uitgebreide rookgasreiniging van SNB zorgt ervoor dat de emissies in balans zijn in relatie tot de omgeving. Ze voldoen ruimschoots aan de eisen van Europese regelgeving, aan de eisen van het Activiteitenbesluit en aan de gestelde vergunningseisen. De intensieve reiniging van de rookgassen zorgt hiervoor. Daarnaast gaat voor een deel de CO2 uit de rookgassen sinds 2003 rechtstreeks als grondstof voor hoogwaardige kalkproducten naar een naast SNB gelegen kalkproducent.

Delen van kennis in de hele waterketen

SNB deelt haar in de afgelopen decennia verworven kennis van monoverbranding in relatie tot bijdragen aan de circulaire economie als vanzelfsprekend met instanties en bedrijven in de hele waterketen. Niet alleen slibverwerkers uit Europa en Azië doen hier regelmatig een beroep op, SNB investeert ook in kennisontwikkeling op het gebied van nieuwe (hoogwaardiger) toepassing van onze reststoffen en nieuwe betere slibverwerkingstechnieken.

Bijdrage aan de circulaire economie

Bovenstaande elementen dragen bij aan de circulaire economie, ondanks dat energie uit verbranding wordt beschouwd als onderdeel van de lineaire economie. In onderstaande afbeelding is dat samengevat door een relatie te leggen tussen de verschillende elementen en de ladder van Lansink.

 


De derde editie van ons digitale magazine, SNB.Circulair, gaat dieper in op de vele voordelen van monoverbranding van slib; van voorkomen van milieuschade door slibverontreinigingen tot hergebruik van vrijwel alle reststoffen.

Lees het magazine »