page-image

SNB verwerkt ontwaterd zuiveringsslib in een slibverwerkingsinstallatie die bestaat uit vier parallelle verbrandingslijnen die continu (24/7) in bedrijf zijn. Het verwerkingsproces bestaat uit de volgende stappen:

  • De opslag van het ontwaterde zuiveringsslib in de slibbunkers, met een totale inhoud van 16.000 m³. Om geuroverlast te voorkomen zuigen we de lucht af en verbranden we die.
  • Het drogen van het zuiveringsslib, waarmee het watergehalte daalt van 75% naar 60%. De dampen die hierbij ontstaan condenseren we, waardoor afvalwater ontstaat. Het afvalwater wordt verder verwerkt in de ammoniakstripper, waar ammonia wordt teruggewonnen, en in de biologische waterzuivering. Daarna wordt het gezuiverde afvalwater geloosd op het riool.
  • De verwerking van het gedroogde zuiveringsslib bij een temperatuur van 850 °C – 960 °C. Om de rookgassen tijdens het verwerkingsproces al gedeeltelijk te reinigen voegen we kalk en ammonia toe. De ammonia wint SNB terug tijdens het drogen van het zuiveringsslib.
  • De warmteterugwinning uit de rookgassen en elektriciteitsopwekking in twee turbines met generatoren. Met deze turbines en generatoren wordt elektriciteit opgewekt en kan lagedrukstoom worden afgetapt. De opgewekte lagedrukstoom wordt vervolgens benut bij het drogen van het zuiveringsslib, het terugwinnen van zouten, het terugwinnen van ammonia en het in stand houden van het biofilter. De opgewekte elektriciteit gebruikt SNB grotendeels zelf voor het bedrijven van de installatie.
  • De rookgasreiniging, waarbij de asdeeltjes uit de rookgassen worden afgevangen en afgevoerd voor hergebruik. De rookgassen worden daarna ook gewassen, waarbij het vrijkomende afvalwater wordt verwerkt in de indamper. Voordat de rookgassen de zestig meter hoge schoorsteen ingaan ondergaan ze een laatste zuivering met behulp van een mengsel van actief kool en kalk in combinatie met een doekenfilter. Overigens gaan niet alle rookgassen de lucht in via de schoorsteen. Het naastgelegen kalkbedrijf Omya heeft de mogelijkheid om rookgassen af te zuigen en de CO2 uit deze rookgassen in te zetten als grondstof in hun productieproces. Hiertoe worden op het terrein van SNB de rookgassen afgekoeld en vervolgens via een 700 meter lange leiding naar de buurinstallatie gezogen. Het condensaat dat ontstaat bij de afkoeling wordt door Omya en SNB gebruikt als proceswater.
  • De vliegas die overblijft na verbranding wordt gebruikt als secundaire grondstof in onder andere betonsteen en asfalt. Het afvalwater van de rookgasreiniging wordt ingedampt en gecentrifugeerd. Het vaste residu dat overblijft bestaat vooral uit zouten die worden hergebruikt, zoals bijvoorbeeld bij de productie van industriële soda voor glas. Uit een deel van het droogdampcondensaat wordt met de stripperinstallatie ammonia teruggewonnen.
  • Van het afvalwater wordt een deel gestript en een deel gereinigd in de biologische afvalwaterzuivering, waar met name de ammoniak en het CZV biologisch wordt afgebroken. Na verwerking in de stripper en in de biologische waterzuivering wordt het resterende afvalwater geloosd. Het koelwater van SNB wordt gespuid om ophoping van vuilcomponenten te voorkomen. Dat gebeurt via de koelwaterleiding van Essent.

 

snb_nieuwe-opzet-proceslijn

 

Klik hier voor de afbeelding als pdf.