-

Het proces van waterzuivering heeft twee Tilburgse ontwerpers geïnspireerd tot het toepassen van vliegas uit slibverbranding in keramische tegels. Een kunstobject in de vorm van een bankje met dergelijke tegels siert sinds oktober 2018 natuurgebied Moerenburg in Tilburg.

Oudste biologische waterzuivering

De ontwerpers van designstudio By aaaa verdiepten zich in het proces van rioolwaterzuivering en slibverbranding nadat ze van de gemeente Tilburg en Fontys Hogeschool voor de Kunsten de opdracht kregen een kunstobject voor het natuurgebied te maken. Onderdeel van Moerenburg is een buiten gebruik gestelde rioolwaterzuiveringsinstallatie. Deze oudste biologische waterzuivering is gebouwd in 1937 voor het reinigen van het vervuilde water uit de textielindustrie.

Veelkleurige effecten

Vliegas is een restproduct dat overblijft na verbranding van slib in de ovens van SNB op Moerdijk. De ontwerpers verwerkten dit restmateriaal in glazuur voor keramiek. De zware metalen in de as zorgen bij verhitting voor veelkleurige effecten op de geglazuurde tegels, vervolgens op het bankje zijn aangebracht. Daarmee heeft het restproduct vliegas nieuwe esthetische waarde gekregen. Het kunstobject met de naam Redditus brengt door de nabijheid van de waterzuivering het slib weer terug naar de bron.

Lees een interview met de ontwerpers van Redditus in de nieuwe editie van SNB.CIRCULAIR.