-

SNB neemt deel in een uniek project dat volgens een nieuw, revolutionair procedé biobrandstof uit slib haalt. Vooraanstaande internationale bedrijven en universiteiten ondersteunen dit grootschalig onderzoeksproject dat mogelijk is gemaakt door de Europese Unie.

Toonaangevend

SNB wordt de leverancier van het zuiveringsslib waaruit een nieuwe proefinstallatie in Rotterdam biobrandstof gaat produceren. In eerste aanleg gaat het om enkele duizenden tonnen slibkoek per jaar. Het nieuwe procedé moet toonaangevend in de wereld worden als het gaat om de duurzame ontwikkeling van biobrandstof voor voertuigen. Het project, dat de naam TO-SYN-FUEL heeft, dient als schoolvoorbeeld voor de rest van de wereld van integratie van duurzame energie in de sociale, economische en milieubehoeften.

Bedrijven en kenniscentra

Naast SNB nemen Europese bedrijven en kenniscentra deel in het project die de top vormen op het gebied van duurzame energie-ontwikkeling. Het consortium bestaat uit onder andere het Duitse onderzoeksinstituut Fraunhofer, het Nederlandse ENGIE Services, de universiteiten van Bologna en Birmingham en Spaanse, Britse, Italiaanse, Duitse en Nederlandse bedrijven. Het nieuwe procedé voor de productie van de duurzame vervanger van fossiele brandstoffen is gebaseerd op de technologie Thermo Catalytic Reforming in combinatie met drukwisseladsorptie en hydro deoxygenaetion.

Innovatieve technologie

De unieke proeffabriek die momenteel in Rotterdam verrijst zal naar verwachting over twee jaar operationeel zijn en gedroogd zuiveringsslib via innovatieve technologie rechtstreeks omzetten in biobrandstof voor voertuigen. Met de opgedane ervaringen moeten vervolgens in heel Europa soortgelijke fabrieken van de grond komen. TO-SYN-FUEL heeft al becijferd dat honderd van deze fabrieken in totaal 32 miljoen ton organisch per jaar kunnen omzetten in duurzame biobrandstof.

Verdere verduurzaming

SNB is een voor de hand liggende partner in het consortium vanwege de hoogwaardige expertise op het gebied van slibverwerking en als leverancier voor slib als grondstof voor de te vervaardigen biobrandstof. De slibverwerker is voortdurend bezig met het omzetten van reststoffen uit slibverwerking, zoals CO2, zouten, ammonia en fosfaat, naar toepassingen als grondstoffen. SNB streeft permanent naar verdere verduurzaming van het energieneutrale slibverwerkingsproces.

HVO-diesel

Zo onderzoekt SNB momenteel de mogelijkheden voor toepassing van HVO-diesel als alternatieve biobrandstof voor het wagenpark van de slibtransporteurs die dagelijks met vijftig tot zestig vrachtwagens slibkoek naar de verwerkingsinstallatie op Moerdijk vervoeren. HVO-diesel is CO2-vrije biobrandstof op basis van oliën en vetten. “We leveren onze rookgassen aan naastgelegen kalkbedrijf Omya dat de CO2 hieruit benut als grondstof voor kalkproducten. Op jaarbasis gaat het om circa 40.000 ton CO2. Dat compenseert al ruimschoots het CO2-effect dat samenhangt met het slibtransport. Verdere verduurzaming met de inzet van HVO-diesel gaat een belangrijke bijdrage leveren aan verdere verduurzaming van ons verwerkingsproces en dus aan de circulaire economie”, aldus SNB-directeur Marcel Lefferts.