-

Testlocatie Plant One Rotterdam is officieel erkend als Center for Open Chemical Innovation. Dat betekent dat bedrijven en onderzoeksinstellingen op die locatie hun innovaties professioneel op kunnen schalen.

Biobrandstof uit slibkoek

Momenteel verrijst op de locatie van Plant One een unieke proefinstallatie voor de productie van biobrandstof uit zuiveringsslib dat SNB aanlevert. Het gaat om een nieuw procedé dat toonaangevend in de wereld wordt op het gebied van duurzame ontwikkeling van biobrandstof voor voertuigen. De proeffabriek in Rotterdam is naar verwachting in 2019 operationeel. SNB gaat in eerste aanleg enkele duizenden tonnen slibkoek aanleveren als grondstof voor de biobrandstof.

Duurzame procestechnologie

Plant One Rotterdam is een kennis- en innovatiecentrum in Rotterdam-Botlek voor het testen en valideren van duurzame procestechnologie met veel toepassingen in de chemie. Dankzij de mogelijkheid om op semi-industriële schaal te kunnen testen en produceren heeft de locatie nu de status van Center for Open Chemical Innovation. Deze erkenning is verleend door het Topteam Chemie, de vaandeldragers van de Topsector Chemie. Inmiddels heeft Nederland nu zes Centers for Open Chemical Innovation. Op de locatie van Plant One Rotterdam hebben zich inmiddels tegen de twintig bedrijven gevestigd die innovatieve activiteiten ontwikkelen.

Europese bedrijven en kenniscentra

Het project voor de productie van biobrandstof uit gedroogd zuiveringsslib van SNB heet TO-SYN-FUEL. Het bestaat uit een consortium van Europese bedrijven en kenniscentra die de top vormen op het gebied van duurzame energie-ontwikkeling. Naast SNB zijn dat onder andere het Duitse onderzoeksinstituut Fraunhofer, het Nederlandse ENGIE Services, de universiteiten van Bologna en Birmingham en Spaanse, Britse, Italiaanse Duitse en Nederlandse bedrijven. De EU financiert de 14,5 miljoen euro die begroot zijn voor het proefproject grotendeels.

Schoolvoorbeeld

Het nieuwe procedé voor de productie van de duurzame vervanger van fossiele brandstoffen is gebaseerd op de technologie Thermo Catalytic Reforming in combinatie met drukwisseladsorptie en hydrodeoxygenation. Met de ervaringen die TO-SYN-FUEL in Rotterdam opdoet moeten vervolgens in heel Europa soortgelijke fabrieken van de grond komen in heel Europa. Berekeningen geven aan dat honderd van dergelijke fabrieken in totaal 32 miljoen ton organisch materiaal per jaar kunnen omzetten in duurzame biobrandstof. Het project dient derhalve als schoolvoorbeeld voor de rest van de wereld op het gebied van integratie van duurzame energie in de sociale, economische en milieubehoeften.

Van reststoffen naar grondstoffen

SNB is een voor de hand liggende partner in het internationale consortium vanwege de expertise op het gebied van verduurzaming in slibverwerking en als leverancier voor slib als grondstof voor de te vervaardigen biobrandstof. SNB werkt permanent aan het omzetten van reststoffen uit slibverwerking, zoals CO2, zouten, ammonia en fosfaat, naar toepassingen als grondstoffen. Daarnaast realiseert SNB steeds verdere verduurzaming van het nu al energieneutrale slibverwerkingsproces. Daarmee is de slibverwerker op Moerdijk sinds de oprichting, ruim twintig jaar geleden, een treffend voorbeeld van de circulaire economie. Participatie in TO-SYN-FUEL maakt deel uit van de innovatieagenda van SNB.