-

SNB is eigendom van vijf aandeelhoudende waterschappen: Aa en Maas, Brabantse Delta, De Dommel, Vechtstromen en Scheldestromen. Deze waterschappen zijn, naast hun andere taken, verantwoordelijk voor de kwaliteit van het oppervlaktewater en voor de zuivering van rioolwater.

Op jaarbasis verbrandt SNB ruim 430.000 ton slib, bijna 30% van het totale slibaanbod in Nederland. Daarmee is SNB de grootste slibverwerker van Nederland. SNB verwerkt naast het slib van deze waterschappen ook slib voor andere vaste en incidentele opdrachtgevers, zoals bedrijven met een eigen rioolwaterzuiveringsinstallatie en niet-aandeelhoudende waterschappen.

Prettige partner

Dat SNB ook voor niet-aandeelhoudende waterschappen een prettige samenwerkingspartner is, blijkt wel uit het feit dat het waterschap Stichtse Rijnlanden onlangs het contract met SNB heeft verlengd. Ook de komende tien jaar zal SNB het zuiveringsslib van dit waterschap verwerken. De keuze voor SNB was beslist geen gelopen koers op basis van oude liefde uit het verleden, vertelt projectdirecteur Willem de Jager van De Stichtse Rijnlanden.

Niet vanzelfsprekend

Willem de Jager“Slibverwerking is een aanbestedingsplichtige dienst. SNB heeft weliswaar de afgelopen vijftien jaar ons slib verwerkt, maar dat is geen vanzelfsprekende reden tot vernieuwing van het contract nu dat afliep. We hebben het reguliere aanbestedingstraject doorlopen waarop meerdere partijen hadden ingeschreven. SNB had de economisch meest voordelige aanbieding. Daar is uiteindelijk op basis van eerlijke, transparante vergelijking de keuze op gevallen”, aldus De Jager.

Maatschappelijke antenne

Bij die zakelijke afweging speelden behalve de prijs ook de milieuprestaties op het gebied van CO2 en als het gaat om het vervoer van het slib naar de verbrandingsinstallatie op Moerdijk een rol, zegt De Jager. “SNB is een prettige partner en een bedrijf met een goede maatschappelijke antenne. Daardoor zijn ze steeds in beweging met vernieuwingen die de milieuprestaties ten goed komen. Maar dat is niet doorslaggevend geweest, ook andere aanbieders van verwerking zijn actief op dat gebied. Uiteindelijk gaat het om het totale zakelijke arrangement.”