-

Het percentage indampzout van SNB dat een bestemming krijgt als nuttige grondstof neemt jaarlijks toe. Inmiddels staat de teller al op 33,5%. In 2011 was het nog 21,3% van deze reststof die als nieuwe industriële grondstof dient.

Relatief schoon afvalwater

Zouten vormen een restproduct van het slibverwerkingsproces van SNB. Afvalwater van de rookgasreiniging wordt in de indampinstallatie ingedampt en gecentrifugeerd. Daardoor gaat dit afvalwater relatief schoon via de persleiding van Moerdijk naar Bath. Zouten zouden kunnen neerslaan in de leiding en die mogelijk aan kunnen tasten.

Nieuwe bestemming

Tot 2011 werd al het indampzout van SNB naar Duitsland getransporteerd, waar het dient als verplichte opvulling van oude, buiten gebruik gestelde zoutmijnen. Dit voorkomt verzakking van de bovengrond. Sinds 2011 heeft een deel van het indampzout een nieuwe bestemming, nu als grondstof voor de productie van onder andere soda. Het Franse bedrijf Resolest nabij Nancy verwerkt dit deel van het indampzout.

Bijdrage circulaire economie

“De toepassing in Duitse mijnen is uiteraard ook nuttig, maar zout recyclen van reststof tot nieuwe grondstof is uiteraard nuttiger”, zegt SNB-directeur Marcel Lefferts. “Sinds het begin van de levering van zouten aan Resolest is het percentage van ons indampzout dat daarheen gaat jaarlijks toegenomen. De bijdrage aan de circulaire economie wordt daarmee elk jaar groter. Dat we niet alle indampzout aan Resolest leveren heeft te maken met de beperkte verwerkingscapaciteit van hun fabriek in Oost-Frankrijk. Voor zover bekend is dit de enige installatie die dit type restproduct kan verwerken tot een nieuwe grondstof”, aldus Lefferts.

Vervanger natuurlijk zout

SNB produceerde in 2011 1.882 ton indampresidu, waarvan 21,3% in Frankrijk tot grondstof is verwerkt. In 2015 waren die cijfers respectievelijk 1.947 ton en 33,5%. Een steeds groter deel van het SNB-zout gaat dus naar de installatie van Resolest in Frankrijk, die een verwerkingscapaciteit van 65.000 ton per jaar heeft. Het verwerkingsproces bestaat uit het oplossen van het indampzout met water en additieven. Na reiniging dient deze oplossing als grondstof voor soda (natriumcarbonaat) dat in de glasindustrie wordt gebruikt. Het indampzout vervangt daarmee natuurlijk zout als industriële grondstof.