SNB overweegt plaatsing zonnepanelen
-

SNB onderzoekt de mogelijkheid om op het bedrijfsterrein op Moerdijk zonnepanelen te plaatsen. Voor deze vorm van opwekking van duurzame energie is een oppervlakte van 10.000 tot 14.000 vierkante meter beschikbaar.

Verbruik 600 huishoudens

Het project vergt een investering van circa 1,5 miljoen euro. Dat bedrag wordt grotendeels gedekt door overheidssubsidie. De opbrengst bedraagt naar schatting 1,4 miljoen kWh per jaar, dat komt overeen met het elektriciteitsverbruik van zo’n 600 huishoudens.

Volledig energieneutraal

SNB heeft in de afgelopen jaren zoveel mogelijk energieoptimalisatie uit het slibverwerkingsproces doorgevoerd. “Zo draait de installatie volledig energieneutraal en leveren we zelfs elektriciteit terug naar het net. Doordat we ook nagenoeg alle reststoffen omzetten in hoogwaardige grondstoffen en de emissies zo sterk mogelijk reduceren zijn we een illustratief voorbeeld van de circulaire economie. Daar past bij dat we nu naar alternatieve energievormen kijken. Een installatie van zonnepanelen is relatief eenvoudig te realiseren, ook vergunning-technisch. Met een terugverdientijd van circa tien jaar is het uit financieel oogpunt eveneens een interessante optie”, aldus SNB-directeur Marcel Lefferts.