-

SNB verbreedt haar managementsysteem dat kwaliteit, milieuzorg en veiligheid borgt in de eigen organisatie. Sinds 1998 was dit geïntegreerd systeem gecertificeerd op basis van ISO 9001 (kwaliteit), ISO 14001 (milieu) en VCA** (veiligheid). Het bedrijf verlaat het VCA** certificaat en stapt over naar het ISO 45001 certificaat voor gezond en veilig werken.

Breder kijken dan alleen veiligheid

Veiligheid heeft vanaf de oprichting van SNB altijd de aandacht gehad. Bij het gebrek aan een geschikte veiligheidsnorm hiervoor koos SNB in 1998 voor VCA**. VCA is echter een norm voor aannemers. Volgens directeur Silvester Bombeeck werd de VCA-norm steeds lastiger te hanteren omdat die zich steeds verder ontwikkelde in de richting van de aannemerij. “Wij zijn natuurlijk geen aannemers. Daarnaast was er behoefte binnen de organisatie om breder te kijken dan alleen naar veiligheid. Vanuit goed werkgeverschap wordt ook van het management verwacht dat er aandacht is voor het welzijn van onze mensen.”

Structureel in gesprek over arbeidsomstandigheden

In 2018 introduceerde de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) de nieuwe ISO 45001 voor gezond en veilig werken. “Een managementsysteem gebaseerd op ISO 45001 borgt dat gevaren en risico’s op onder meer fysieke belasting, fysische omstandigheden, psychosociale arbeidsbelasting en machineveiligheid worden geïdentificeerd en geëvalueerd om ze vervolgens aan te pakken. Verder vraagt de norm vooral om met elkaar in gesprek te gaan over gevaren en risico’s en deze gezamenlijk weg te nemen.”

Positieve ISO-audit

Begin 2019 is gestart met de implementatie van de nieuwe ISO-norm. “Al snel bleek dat de wijze waarop de organisatie omgaat met gezond en veilig werken al nagenoeg volledig voldeed aan de eisen die de ISO 45001-norm hieraan stelt. Dat is een bijzonder mooie prestatie en een compliment voor de organisatie. Dat betekende dat er weinig inspanningen nodig waren om ons managementsysteem en onze werkwijze aan te passen.”

Blijvende gezamenlijke inspanning

Onlangs voerde Det Norske Veritas (DNV) de eerste certificeringsaudit uit die bevestigt dat SNB voldoet aan de ISO 45001-norm. “Daar zijn we natuurlijk trots op maar het behalen van het certificaat is niet ons doel. Het gaat om het creëren van een gezonde en veilige werkomgeving voor onze medewerkers. Dat is een blijvende gezamenlijke inspanning van de gehele organisatie”, aldus Bombeeck.