-

SNB ondersteunt een vervolgproject om meer en hoogwaardiger bioplastic te produceren uit rioolwater. Daarnaast stimuleert SNB nader onderzoek hiernaar door een promotieplaats bij onderzoeksinstituut Wetsus in Leeuwarden te financieren.

Hiermee bevordert SNB de brede toepassing van hoogwaardig biologisch afbreekbaar plastic uit biomassa van rioolwaterzuiveringen. “Als innovatieve slibverwerker dragen we al zo’n twintig jaar bij aan de circulaire economie door laagwaardige reststoffen om te zetten in grondstoffen. We vinden het belangrijk om waar mogelijk initiatieven te steunen die zorgen voor verduurzaming in de hele waterketen. Dat doen we financieel en door onze expertise zoveel mogelijk te delen”, licht SNB-directeur Marcel Lefferts toe.

Zuivering in Bath

SNB was in 2015 samen met onder meer de waterschappen Brabantse Delta, De Dommel, Scheldestromen en Wetterskip Fryslȃn initiatiefnemer van een pilotonderzoek naar mogelijkheden om met behulp van bacteriën bioplastic te vervaardigen uit rioolwater in de rioolwaterzuivering in Bath. Inmiddels concluderen de initiatiefnemers dat de pilot geslaagd is, nu verschillende ondernemers het goed in water afbreekbare PHA-plastic toepassen in de productie van onder meer festivalmuntjes, plectrums, worteldoek, kratjes en vislood.

Aantrekkelijk product door lage kosten

De initiatiefnemers geven nu de doorontwikkeling en brede markttoepassing van PHA-bioplastic een ambitieuze impuls. “Tijdens de proefperiode produceerden de bacteriën in het rioolwater in de zuivering van Bath één kilo bioplastic per week. Die hoeveelheid gaat nu in het vervolgproject naar honderd kilo plastic per week. Uiteindelijk is het de bedoeling om wekelijks honderd ton te produceren. Dan dalen de nu nog hoge kosten per kilo substantieel zodat het een veel aantrekkelijker verwerkingsproduct wordt”, aldus Lefferts.

Onderzoeksplek Wetsus

Een van de marktpartijen, Veolia, trekt zich nu terug uit het onderzoek naar de optimalisatie van PHA-bioplastic. “Doordat we als SNB een promotieplaats bij instituut Wetsus in Leeuwarden medefinancieren kan de ontwikkeling van onderzoek naar de productie van dit bioplastic gecontinueerd worden. Deze onderzoeksplek wordt ingevuld door Alan Werker. Hij is ex-medewerker van de Zweedse Veolia-dochter AnoxKaldnes, waar de technologie van productie van bioplastics is ontwikkeld.”

Uitstekende afbreekbaarheid

PHA staat voor polyhydroxyalkanoaat. Dit is een speciaal soort plastic gemaakt door bacteriën. Voor deze bacteriën is het plastic een soort energiereserve. Zij gaan het plastic maken als er wisselend veel en weinig voedsel is. Als er veel voedsel is maken zij een voorraadje van dit plastic die ze dan weer opeten als er weinig voedsel is. Dit verklaart de uitstekende afbreekbaarheid van dit plastic. Het bioplasticsproject van de waterschappen en SNB is PHARIO genoemd, een samentrekking van PHA en riool. De laagwaardige reststroom waaruit dit hoogwaardige bioplastic wordt gemaakt, rioolwater, is voor de lange termijn gegarandeerd.