-

SNB is regelmatig te zien in de Duitse media. Na eerder in een tv-programma over de zeehaven van Moerdijk op de Duitse tv-zender NRW TV te hebben gefigureerd, is nu een uitgebreide reportage aan SNB gewijd in het Duitse Umwelt Magazin.

Energieneutraal werken

Het artikel gaat in op de recente ingebruikname van twee hogedrukketels en een stoomturbine, die er samen voor zorgen dat SNB nagenoeg energieneutraal werkt. Inmiddels is de aanleg van een tegendrukturbine gestart. Als die in bedrijf is, produceert SNB zelfs meer elektriciteit dan voor het slibverwerkingsproces nodig is.

Verbod op slib als meststof

Slibverwerking staat volop in de belangstelling in Duitsland. Dit is mede het gevolg van het besluit van de Duitse overheid om het gebruik van slib als meststof in de landbouw in de toekomst te gaan verbieden. Daarnaast stelt de overheid hergebruik van fosfaat uit slib als verplichting bij de verwerking.

Slibverwerkingscapaciteit uitbreiden

Die ontwikkelingen wijzen erop dat voor de verwerking van slib een steeds grotere rol is weggelegd voor monoverbrandingsinstallaties. Fosfaatterugwinning is uitsluitend via die verbrandingsmethode mogelijk. Verwacht wordt dat Duitsland de slibverwerkingscapaciteit flink uit gaat breiden.