-

SNB spreekt op bijeenkomst European Innovation Partnership on Water

Directeur Marcel Lefferts van SNB sprak op 27 maart tijdens een bijeenkomst van de European Innovation Partnership on Water (EIP Water) over de noodzaak om fosfaat te recyclen. De bijeenkomst was speciaal georganiseerd door het ministerie van I & M voor de Europese commissie en had tot doel om over innovatie in de sector water te spreken.

SNB streeft ernaar om binnen drie jaar al haar as in te zetten voor de terugwinning van fosfaat. Lefferts gaf aan hoe samenwerkingsverbanden binnen de ‘gouden driehoek’ (overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven) de kansen vergroten om een goed werkende markt voor fosfaatproducten te creëren. Voorbeelden die hij aanhaalde waren onder andere de oprichting van het Nutriёntenplatform en het Ketenakkoord Fosfaatkringloop, dat in oktober 2011 is getekend door ruim dertig Nederlandse partijen. SNB merkt dat het akkoord haar vruchten afwerpt: samenwerken en het vinden van partners gaat gemakkelijker. Lefferts eindigde zijn verhaal met een appèl aan de commissie om juridische barrières in wetgeving weg te nemen, zodat secundaire grondstoffen makkelijker als vervanger van primaire grondstoffen ingezet kunnen worden.

De middag stond verder in het teken van het Nederlands innovatiebeleid op het gebied van water. Met name ging het om samenwerking tussen en het betrekken van MKB-bedrijven en het weghalen van innovatiebarrières. Daarnaast wilde de Commissie graag van gedachten wisselen over de vormgeving van de European Innovation Partnership on Water (EIP Water). Een Europees samenwerkingsverband om innovatie en daarmee export in de watersector te bevorderen.