-

Op 4 oktober 2011 heeft Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) samen met 19 partijen het Ketenakkoord Fosfaatkringloop ondertekend. Tot de ondertekenaars behoren de Unie van Waterschappen, LTO Nederland en het Rijk, vertegenwoordigd door staatssecretaris Atsma. In het akkoord hebben de partijen afspraken gemaakt om te zorgen dat er zo veel mogelijk fosfaat op een milieuverantwoordelijke wijze hergebruikt wordt. Fosfaat is immers een belangrijke grondstof voor de voedselproductie.

In het Nederlandse rioolslib zit ruim 11.000 ton kostbaar fosfaat. SNB verwerkt 27% daarvan. SNB wil binnen drie jaar al haar verbrandingsas inzetten voor de terugwinning van fosfaat. De reststoffen die na de verbranding van slib overblijven, kunnen opnieuw worden gebruikt, bijvoorbeeld voor de productie van kunstmest, asfalt en voedingsmiddelen. Waar SNB eerst als afvalverwerker aan het einde van de lijn zat, brengt zij daarmee als ketenspeler grondstoffen terug in de economische en ecologische kringloop.

De ondertekening vond plaats tijdens de Innovatie-Estafette in de Van Nelle Ontwerpfabriek in Rotterdam. Het Ketenakkoord verbindt de diverse ‘Green Deals’ – landelijke samenwerkingsverbanden om duurzaamheid te bevorderen – die een dag eerder werden gesloten. Het ketenakkoord raakt verschillende bronnen van fosfaatstromen: van industrie, huishoudens, veehouderij (mest) tot  de watersector (riool- en waterzuivering).

 

Afvalwaterketen

N.V. Slibverwerking Noord-Brabant vervult een actieve rol als partner in de totale afvalwaterketen, door continu zuiveringsslib te verwerken tegen de laagste ketenkosten met minimale emissies naar het milieu en maximale terugwinning van energie en grondstoffen. SNB heeft bewezen dat zij  een kwalitatief hoogstaande, milieuvriendelijke en economisch aantrekkelijke oplossing biedt voor de verwerking van een ‘moeilijk’ afvalproduct.