-

Het zit wel snor met de kwaliteit van de bedrijfsprocessen van SNB. Die conclusie valt te trekken uit de periodieke audit die auditbureau Det Norske Veritas Germanischer Lloyd (DNV GL) onlangs heeft gehouden.

Veiligheidsbewustzijn

Alle bedrijfsprocessen zijn tegen het licht gehouden, zowel voor de slibverwerking als voor onderhoud en administratie. Ook de driejaarlijkse VCA-hercertificering is met glans doorstaan. Een en ander geeft aan dat SNB niet alleen werkt conform de huidige wet- en regelgeving als het gaat om veiligheid, gezondheid en milieu, maar ook dat het bedrijf het veiligheidsbewustzijn hoog in het vaandel voert.

www.reputations.nl

info@snb.nl