-

SNB legt in het tv-programma Groen Licht van 18 september 2017 uit hoe het zit met het verwerken van het rioolslib dat na zuivering van rioolwater overblijft bij de rioolwaterzuiveringsinstallaties van waterschappen.

Hergebruik slibas

Op locatie in de slibverwerkingsinstallatie op Moerdijk laat SNB-manager Proces & Milieu Luc Sijstermans onder andere de ovens zien waar gedroogd rioolslib bij een temperatuur van 900 graden Celsius wordt verbrand. Hij legt aan presentatrice Milouska Meulens uit dat de restwarmte in de vorm van stoom wordt ingezet voor onder andere het drogen van het slib en de productie van elektriciteit. Ook komt aan bod dat na verbranding slechts 10% reststoffen overblijft die voor 99% nuttig wordt toegepast. Het grootste volume daarvan is vliegas, dat vanaf 2019 wordt ingezet voor de productie van kunstmest.

Organismen

Aanleiding voor het wekelijkse BNN-programma om bij SNB een kijkje te nemen zijn de zogenoemde parfumparels, geurtjes in wasmiddel. Het opschrift van de verpakking geeft aan dat de parels schadelijk zijn voor in het water levende organismen. Groen Licht volgt de zuivering van vuil rioolwater bij de rioolwaterzuivering Nieuwveer bij Breda en vervolgens de verwerking van het resterende zuiveringsslib bij SNB.

Groen Licht is een wekelijks journalistiek reportageprogramma over groene feiten en fabels dat elke maandag om 19.20 uur wordt uitgezonden op NPO2. De reportage over de parfumparels en SNB is hier te zien.