SNB levert slib voor nieuwe biobrandstof
-

SNB neemt deel in een uniek project dat volgens een nieuw, revolutionair procedé biobrandstof uit slib haalt. Vooraanstaande internationale bedrijven en kennisinstituten ondersteunen dit grootschalig EU-onderzoeksproject.

SNB wordt de leverancier van het zuiveringsslib waaruit een nieuwe proefinstallatie in Rotterdam rechtstreeks biobrandstof voor voertuigen gaat produceren. In eerste aanleg gaat het om enkele duizenden tonnen slibkoek per jaar. Het nieuwe procedé moet toonaangevend in de wereld worden als het gaat om de duurzame ontwikkeling van biobrandstof voor voertuigen. Slib is een waardevol alternatief voor plantaardige bronnen als grondstof voor biodiesel. Het project, dat de naam TO-SYN-FUEL heeft, dient als schoolvoorbeeld voor de rest van de wereld van integratie van duurzame energie in de sociale, economische en milieubehoeften.

Bedrijven en kenniscentra

In het project nemen naast SNB Europese bedrijven en kenniscentra deel die de top vormen op het gebied van duurzame energie-ontwikkeling. Het consortium bestaat uit onder andere het Duitse onderzoeksinstituut Fraunhofer, het Nederlandse ENGIE Services, de universiteiten van Bologna en Birmingham en Spaanse, Britse, Italiaanse, Duitse en Nederlandse bedrijven. De EU financiert het leeuwendeel van de 14,5 miljoen euro die begroot zijn voor dit project. Het nieuwe procedé voor de productie van de duurzame vervanger van fossiele brandstoffen is gebaseerd op de technologie Thermo Catalytic Reforming in combinatie met drukwisseladsorptie en hydrodeoxygenation.

Innovatieve technologie

De unieke proeffabriek die momenteel in Rotterdam verrijst zal naar verwachting over twee jaar operationeel zijn en gedroogd zuiveringsslib via innovatieve technologie rechtstreeks omzetten in biobrandstof voor voertuigen. Met de opgedane ervaringen moeten vervolgens in heel Europa soortgelijke fabrieken van de grond komen. TO-SYN-FUEL heeft al becijferd dat honderd van deze fabrieken in totaal 32 miljoen ton organisch materiaal per jaar kunnen omzetten in duurzame biobrandstof.

Circulaire economie

SNB is een voor de hand liggende partner in het consortium vanwege de hoogwaardige expertise op het gebied van slibverwerking en als leverancier voor slib als grondstof voor de te vervaardigen biobrandstof. De slibverwerker is voortdurend bezig met het omzetten van reststoffen uit slibverwerking, zoals CO2, zouten, ammonia en fosfaat, naar toepassingen als grondstoffen. SNB streeft permanent naar verdere verduurzaming van het energieneutrale slibverwerkingsproces en is al sinds de oprichting, ruim twintig jaar geleden, een treffend voorbeeld van de circulaire economie. TO-SYN-FUEL maakt deel uit van de innovatieagenda van SNB.