-

Als een van de eerste organisaties in Nederland met deze omvang laat SNB het vrachtvervoer op 100% HVO rijden. Dat is de meest duurzame en geavanceerde biobrandstof die momenteel beschikbaar is. Gebruik van deze biobrandstof zorgt voor een reductie van de CO2-uitstoot van meer dan 89%. Daarmee verduurzaamt het slibstransport substantieel.

Circa veertig tot vijftig ritten per dag op biobrandstof

Drie transportbedrijven vervoeren jaarlijks in opdracht van SNB 400 tot 450.000 ton ontwaterd slib van rioolwaterzuiveringsinstallaties naar de verwerkingsinstallatie op Moerdijk. Dagelijks verzorgen ruim twintig vrachtwagen zo’n veertig tot vijftig ritten. Daarmee legt het besluit om het slibvervoer voortaan op 100% HVO te laten rijden uit milieuoogpunt veel gewicht in de schaal.

Reduceren van de CO2-footprint

Om deze verduurzaming van het transport te realiseren komt er een dubbele tankvoorziening voor vrachtwagens op het terrein van SNB. Deze voorziening wordt aangelegd door de leverancier van de HVO, brandstofdistributeur Den Hartog, en is naar verwachting in het najaar van 2018 operationeel. Directeur Barend van Kooten van Den Hartog spreekt van een unieke stap. “Dit is heel bijzonder. Er is, voor zover ons bekend is, behalve SNB geen andere partij van deze omvang in Nederland die het vrachtvervoer structureel inregelt met 100% HVO. Je ziet wel dat 10, 20 of 30% HVO word bijgemengd bij de reguliere brandstof. SNB is de eerste partij die met 100% op deze schaal deze stap durft te zetten. Daarmee levert SNB een enorme bijdrage aan het reduceren van de CO2-footprint en dus aan het sparen van het milieu”, aldus Van Kooten.

Bijdragen aan de circulaire economie

Het verduurzamen van het slibtransport is een langgekoesterde wens van SNB. “We zijn vanaf de oprichting van de slibverwerkingsinstallatie een illustratief voorbeeld van de circulaire economie. We zetten slib om in energie en reststoffen uit de verwerking om in grondstoffen. Sinds 2017 werken we volledig milieuneutraal. Naast ons primaire proces willen we ook de processen daaromheen zo duurzaam mogelijk maken. We zijn dan ook verheugd dat we nu ook met het slibtransport gaan bijdragen aan een circulaire economie”, zegt Silvester Bombeeck, financieel manager van SNB.

Niet strijdig met de voedselketen

De vrachtwagens gaan rijden op zogenoemde tweede generatie biobrandstof die ook wel bekend staat onder de naam HVO, Hydrotreated Vegetable Oil. Deze synthetische brandstof is vervaardigd uit afval. “Denk aan afgewerkt frituurvet of industrieel afval zoals cellulose dat niet strijdig is met de voedselketen. Het gebruik van HVO reduceert niet alleen de koolstofuitstoot enorm, maar ook de uitstoot van bijvoorbeeld stikstof en fijnstof. Bovendien ligt de geluidsproductie van vrachtwagenmotoren een stuk lager, terwijl de prestaties van deze biobrandstof beter zijn dan die van reguliere diesel. De motoren van de moderne vrachtwagens behoeven geen technische aanpassing voor het overschakelen op HVO. De chemische compositie ervan is vrijwel identiek aan die van reguliere diesel”, zegt Van Kooten. Den Hartog verkoopt deze unieke brandstof onder de naam CO2Fuel.

Besparen op kilometers en reistijd

SNB gaat verder een parkeerplaats voor vrachtwagens en personenauto’s op het bedrijfsterrein aanleggen. Ook deze voorziening draagt bij aan transportoptimalisatie. Parkeren op het SNB-bedrijfsterrein betekent dat chauffeurs niet langer om hoeven te rijden naar hun transportbedrijf. Dat bespaart op jaarbasis aanzienlijk in kilometers en reistijd. Het parkeerterrein is met 24-uurs toezicht gedurende zeven dagen in de week veilig voor mens en materieel.