-

Op 21 december 2012 is het rapport Risks and Opportunities in the Global Phosphate Rock Market: Robust Strategies in Times of Uncertainty uitgebracht door The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS). Het rapport gaat in op de onzekere toekomst van beschikbaarheid van fosfaat als grondstof en de factoren die hierin een rol spelen. De algemene conclusie is dat deze onzekerheid in de toekomst verder zal toenemen als er nu geen actie ondernomen wordt.

Binnen de Europese Unie is een aantal lidstaten en ondernemingen op dit moment druk bezig met acties om terugwinning van fosfaat hoger op de agenda te krijgen. In het rapport wordt Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) uitdrukkelijk genoemd als een goed voorbeeld van een initiatief tot terugwinning van fosfaat in Europa. Ook het Ketenakkoord Fosfaatkringloop en initiatieven van de Nederlandse overheid op het gebied van wetgeving voor het gebruik van kunstmest komen op een positieve manier aan bod. Echter, zo wordt beschreven, een gezamenlijke Europese aanpak van het probleem ontbreekt tot nu toe nog.

Naast een analyse van de huidige situatie geeft het rapport ook twee beleidsadviezen. Eén van deze adviezen houdt in dat wettelijke verankering op Europees niveau nodig is. Op deze manier kan een Europese markt voor gerecycled fosfaat tot stand komen. Het creëren van een Europese markt is ook het speerpunt van het Ketenakkoord waar SNB partner in is. Op dit moment levert Slibverwerking Noord-Brabant al een substantiële bijdrage aan de recycling van fosfaat uit afvalwater en zuiveringsslib in Nederland, maar met aanvullende voorwaarden en wetgeving zou SNB nog meer kunnen betekenen voor de vermindering van de afhankelijkheid van import van fosfaat in de Europese Unie.