provincie-jiangsu-china
-

SNB biedt de Chinese provincie Jiangsu aan om te helpen met het opstellen van specificaties voor de bouw en exploitatie van een slibverbrandingsinstallatie. Dat is overeengekomen tijdens een werkbezoek van een delegatie van waterschap Brabantse Delta aan Jiangsu.

Het bezoek vloeit voort uit de al jaren geleden ingezette samenwerking tussen de provincie Noord-Brabant en de dichtbevolkte, welvarende provincie Jiangsu aan de Chinese oostkust. Die samenwerking is gericht op handelsbevordering en culturele uitwisseling. Brabantse Delta is een van de aandeelhouders in SNB. Een van de delegatieleden, tijdens het onlangs gehouden werkbezoek, was Luc Sijstermans, manager Proces & Milieu bij SNB.

Nieuwe mogelijkheden

Tijdens het bezoek maakte de hoge technologische kwaliteit van installaties indruk op hem. “Slibverbranding gebeurt daar nu nog als bijproduct in het verbrandingsproces van elektriciteitscentrales. Nu de vraag naar energie afneemt, mede door de economische crisis, zijn de bestuurders op zoek naar nieuwe mogelijkheden voor slibverbranding. De voorkeur gaat uit naar monoverbranding, het proces dat SNB ook toepast”, aldus Sijstermans.

Verbaasd

Het ligt volgens hem voor de hand dat de keuze zal vallen op installaties met hogedrukketels, die het mogelijk maken vrijwel energieneutraal te werken doordat ze elektriciteit opwekken. “De Chinezen waren verbaasd om te horen dat je energie kunt winnen uit slib. SNB en andere moderne installaties in Europa doen dat al. Afgesproken is nu dat het waterschap blijft ondersteunen bij het ontwikkelen van plannen voor dergelijke verbrandingsinstallaties. SNB zal daarbij helpen met expertise om een en ander op een hoger plan te brengen in Jiangsu.”