-

SNB nam dinsdag 19 juni deel aan een Cradle to Cradle® training, die werd georganiseerd door de Unie van Waterschappen voor de deelnemers aan het project “Grondstoffenfabriek”. In het kader van de afvalwaterketenvisie 2030 leerde SNB, samen met vertegenwoordigers van diverse waterschappen, meer over de principes van Cradle to Cradle®, waarvan de Duitse chemicus Michael Braungart geestelijk vader is.

De kern van het Cradle to Cradle® principe ligt in het concept; afval is voedsel. Alle gebruikte materialen zouden na hun leven in het ene product, nuttig kunnen worden ingezet in een ander product. Hierbij zou geen kwaliteitsverlies mogen zijn, en alle restproducten moeten hergebruikt kunnen worden of milieuneutraal zijn. Deze kringloop is dan compleet…. en afval is bron voor een nieuw productl.

Naast de training werd een aantal cases gepresenteerd over de terugwinning van fosfaat, cellulose, bioplastics en CO2. SNB presenteerde haar case over fosfaatterugwinning. Ook Afval Energie Bedrijf presenteerde haar case over fosfaatterugwinning op de rwzi Amsterdam West.