-

Waterschap Rivierenland is met ingang van 1 januari 2018 geen aandeelhouder meer van SNB. Rivierenland bezat 2,1% van de aandelen in SNB. Gezien het relatief kleine belang betekende het aandeelhouderschap te veel bestuurlijke en administratieve rompslomp voor het waterschap.

Rivierenland blijft wel een deel van zijn zuiveringsslib ter verwerking aanbieden bij SNB. De hoeveelheid slib die dit waterschap op jaarbasis laat verwerken bedraagt circa 1,5% van de totale verwerkingscapaciteit van de slibverwerkingsinstallatie op Moerdijk.

Fusies en toetreding

De N.V. Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) is in 1994 opgericht door de vijf toenmalige Noord-Brabantse waterschappen. Door fusies tussen de waterschappen en toetreding van andere waterschappen bedroeg het aantal aandeelhouders tot eind vorig jaar zes. Rivierenland is met ingang van 1 januari 2018 uitgetreden als aandeelhouder door zijn aandelen te verkopen aan SNB.

De vijf resterende aandeelhouders zijn waterschap Aa en Maas, waterschap Brabantse Delta, waterschap De Dommel, waterschap Vechtstromen en waterschap Scheldestromen.