-

SNB heeft in 2015 een recordhoeveelheid slib verwerkt. In totaal verwerkte de installatie 448.284 ton slibkoek, tegen 408.395 in het jaar ervoor.

Die wat lagere verwerkingshoeveelheid in 2014 is mede veroorzaakt doordat in dat jaar de hogedrukketels zijn geïnstalleerd, waardoor niet de gehele verwerkingscapaciteit beschikbaar was. Het vorige record wat betreft slibverwerking dateert uit 2012, toen circa 436.000 ton slib werd verwerkt. In totaal bedroeg de slibaanvoer in 2015 ongeveer 483.000 ton. Daarvan heeft SNB zo’n 35.000 ton laten verwerken bij collega-bedrijven in Dordrecht en Duitsland.

Nieuwe turbine

De nieuwe turbine produceerde vanaf de ingebruikname in maart 2015 gedurende de rest van het jaar bijna 22 miljoen kWh elektriciteit. Over geheel 2015 verbruikte de slibverbrandingsinstallatie ruim 28 miljoen kWh.

Zeer hoge beschikbaarheid

De technische beschikbaarheid van de slibverbrandingsinstallatie was in 2015 zeer hoog met 94,5%. In 2014 was dat 89,2%. Die lagere beschikbaarheid is eveneens toe te schrijven aan de werkzaamheden voor installatie van de hogedrukketels.

Hogere slibdoorzet

De gemiddelde slibdoorzet per uur bedroeg in 2015 13,54 ton slibkoek per lijn per uur. Dat is een verbetering ten opzichte van het jaar daarvoor (13,20 ton), dankzij de ingebruikname van de hogedrukketels in 2015.

Hoogwaardige kalkproductie

SNB leverde minder CO2 aan kalkproducent Omya op industrieterrein Moerdijk. Omya gebruikt koolzuurgas uit de rookgassen voor de hoogwaardige kalkproductie. In 2015 nam deze buurman 39.700 ton CO2 af, ten opzichte van 54.000 ton in 2014.

Ook in financieel opzicht was 2015 een goed jaar voor SNB en werd conform de begroting gewerkt. In milieuopzicht zorgde met name de ingebruikname van de hogedrukketels voor een structurele verduurzaming van het slibverwerkingsproces.