-

Een plastic houder voor visitekaartjes is het tastbare resultaat van de proef om bioplastic te produceren uit afvalwaterslib. De praktijkwerkzaamheden voor dit proefproject, een initiatief van drie waterschappen, SNB, STOWA en enkele marktpartijen, zijn dit jaar afgerond.

Constante kwaliteit

De kleinschalige proef startte medio 2015 op de waterzuiveringsinstallatie Bath en werd mede mogelijk door subsidie van de stichting Topconsortium voor Kennis en Innovatie BioBased Economy (TKI-BBE). Doel van het project was aantonen dat het mogelijk is om gedurende langere tijd PHA met een constante kwaliteit te produceren uit zuiveringsslib.

Nieuwe duurzame grondstof

PHA is een bijzonder bioplastic omdat het snel afbreekt. Dit in tegenstelling tot traditioneel plastic uit olie, dat daar ongeveer een eeuw voor nodig heeft. Zuiveringsslib bevat bacteriën die in combinatie met de juiste vetzuren PHA produceren. Daarmee wordt afvalwater bruikbaar als bron voor een nieuwe duurzame grondstof. Een bijkomend voordeel is dat deze vorm van PHA niet concurreert met de voedselketen. Bioplastic uit landbouwproducten als mais doet dat wel.

Innovatief product

Verwacht wordt dat de vraag naar bioplastic wereldwijd snel toeneemt voor toepassingen als landbouwplastic en voor het verpakken van consumentenproducten. De proef in Bath levert niet alleen technische kennis op, maar ook informatie over de markt voor PHA als innovatief en duurzaam product. De eindrapportage met bevindingen wordt eind dit jaar verwacht.