-

SNB heeft de haalbaarheid onderzocht van een biologische afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) op de locatie van de slibverbrandingsinstallatie van SNB in Moerdijk. Deze haalbaarheidsstudie resulteerde in een voorstel tot het bouwen en exploiteren van een AWZI op het terrein van SNB. De nazuivering van het voorgezuiverde afvalwater blijft plaatsvinden op RWZI – Bath van het waterschap Brabantse Delta.

Om de haalbaarheid te onderzoeken zijn een voorstudie en een uitgebreid onderzoeksprogramma uitgevoerd. De biologische AWZI levert financiële besparingen op, vermindert de water- en luchtemissies en voorkomt de productie van gevaarlijk afval.