-

PERSBERICHT – Europese Commissie heeft voor het eerst fosfaat erts op haar lijst van critical raw materials gezet. Op de site van de Europese Commissie is hierover een interessant persbericht te lezen.