De oven van slibverbrandingslijn 1 ondergaat een ingrijpende renovatie
-

De oven van slibverbrandingslijn 1 van SNB ondergaat momenteel een ingrijpende renovatie. De werkzaamheden zijn in oktober gestart en moeten volgens planning voor de kerstdagen zijn afgerond.

Levensduur

Daarmee is dan ook de vierde en laatste oven van de slibverwerkingsinstallatie op Moerdijk volledig vernieuwd. In de afgelopen jaren zijn de overige drie ovens al onder handen genomen. Het is de eerste keer in de twintigjarige geschiedenis van de installatie dat de ovens zo’n fikse onderhoudsbeurt ondergaan. Dit terwijl de verwachting aanvankelijk was dat met name de bemetseling van de ovens een levensduur van slechts enkele jaren zou hebben.

Continu in bedrijf

De installatie van SNB beschikt over vier parallelle en identieke verwerkingslijnen die normaliter continu in bedrijf zijn. De verbranding van gedroogd slib in de ovens vindt plaats bij een temperatuur van circa 900 ˚C. Voor de revisie van de oven van lijn 1 ligt deze lijn uiteraard stil. De bemetseling van de oven wordt verwijderd en de beplating wordt weggeslepen, waarna nieuwe beplating voor de oven wordt ingelast en nieuwe bemetseling wordt aangebracht. De bedrijven Stork en Gouda Vuurvast verzorgen respectievelijk de beplating en de bemetseling.

Energiefabriek Tilburg

Volgens SNB-directeur Marcel Lefferts maakt de tijdelijk verminderde aanvoer van slib het goed werkbaar dat een van de vier lijnen stilligt gedurende twee maanden. “Jaarlijks is de aanvoer van het slibvolume in september op zijn laagst. Bovendien is de aanvoer van slib sinds de recente ingebruikname van de energiefabriek van waterschap De Dommel verminderd. Hoewel de aanvoer nog steeds redelijk hoog is hebben we de afweging gemaakt tussen het risico van doordraaien met kans op schade aan de oven en dus ongeplande stilstand, en het risico van verminderde capaciteit door het geplande wegvallen van lijn 1 gedurende twee maanden. De terugval in aanvoer is zodanig dat we nu de keuze voor renovatie hebben gemaakt”, aldus Lefferts.

Biogas en struviet

De energiefabriek op Ecopark Spinder in Tilburg haalt energie uit afvalwater van huishoudens. Hiertoe is de rioolwaterzuivering omgebouwd tot een installatie die biogas en struviet produceert uit rioolslib. De energiefabriek wekt zoveel biogas op dat de installatie er zelf op kan draaien. Bovendien wordt een deel van het gas doorgeleverd als aardgas aan het centrale gasnet.