-

Stimuleren van nutriëntrecycling met wetgeving in de circulaire economie. Dat is een van de doelstellingen van het actieplan Ambitie Nutriënten 2018, dat het Nutriënt Platform begin oktober heeft gepresenteerd in aanwezigheid van staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu) en NIOO-KNAW-directeur Louise Vet.

Landbouw en industrie

SNB is een van de medeoprichters van het platform in 2011. Het actieplan, dat ook door SNB-directeur Marcel Lefferts werd ondertekend, voorziet verder in een betere aansluiting van het aanbod van gerecyclede nutriënten op de vraag vanuit landbouw en industrie. Verder moet het plan de bewustwording vergroten omtrent eindigheid, geopolitieke afhankelijkheid en milieuproblematiek rondom nutriënten.

Netwerk

Met name als het gaat om die bewustwording is het platform inmiddels al behoorlijk succesvol, stelt Marcel Lefferts, een van de drie panelleden bij de presentatie van het actieplan in Den Haag. “We hebben samen met zes andere organisaties in 2011 het platform opgericht. Inmiddels is het een netwerk van 36 bedrijven, kennisinstituten en overheidsinstanties. Ook zijn er in andere Europese landen en in Canada soortgelijke platforms opgericht en is er een overkoepelend Europees nutriëntenplatform”, aldus Lefferts.

Internationaal koploper

Nederland is internationaal koploper in de recycling van nutriënten uit reststromen. Leden van het Nutriënten Platform hebben hiervoor tal van initiatieven ontwikkeld. Ook is er aangescherpte wetgeving en streeft Nederland nu met het actieplan naar een volwassen markt voor gerecyclede nutriënten.

Goud van de toekomst

SNB richt zich al sinds de oprichting van de slibverwerkingsinstallatie op Moerdijk op bijdragen aan de circulaire economie door terugwinning en hergebruik van micronutriënten uit slib. Een belangrijke stap volgt begin 2018 als SNB slibverbrandingsas gaat leveren aan de fabriek van EcoPhos in Duinkerken als grondstof voor de productie van kunstmest. “Onze slibas bevat het wezenlijke voedselbestanddeel fosfaat, het goud van de toekomst. Europa heeft zelf geen fosfaatreserves. Met de levering aan EcoPhos is de fosfaatcirkel volledig rond”, zegt Lefferts.