-

Het wagenpark dat dagelijks rioolzuiveringsslib naar SNB op Moerdijk vervoert heeft sinds begin 2017 een nieuw uiterlijk. De trailers van meer dan twintig vrachtwagens laten nu dagelijks op het Nederlands wegennet zien dat SNB een illustratief voorbeeld is van de circulaire economie.

Innovatiekracht

Naast het logo van de circulaire economie heeft het trailerdesign het opschrift VAN AFVALSTOF NAAR GRONDSTOF. Dat laat geeft weer waar SNB al sinds de ingebruikname van de slibverwerkingsinstallatie, ruim twintig jaar geleden, voor staat. De innovatiekracht van SNB zorgt er voor dat talloze laagwaardige rest- en afvalstoffen uit het slibverwerkingsproces een nieuwe toepassing krijgen als hoogwaardige grondstof. Daarmee verduurzaamt het slibverwerkingsproces door de jaren heen steeds meer.

CO2 als grondstof

Zo levert SNB bijvoorbeeld jaarlijks een groot deel van de rookgassen uit de verwerkingsinstallatie aan het naastgelegen kalkbedrijf Omya. Dit bedrijf gebruikt de CO2 uit de rookgassen als grondstof voor de productie van kalkproducten. Daarmee compenseert SNB ruimschoots de CO2-effecten die verband houden met het slibtransport. Jaarlijks wordt 300 tot 350.000 ton ontwaterd slib naar SNB op Moerdijk vervoerd. Dat vergt dagelijks veertig tot vijftig vrachtwagenritten.

Uniek in de branche

Dit is slechts een voorbeeld van meerdere manieren waarop SNB nuttige toepassingen vindt voor reststoffen en afvalstoffen omzet in grondstoffen. Daarnaast is de bedrijfsvoering van SNB is sinds 2016 nagenoeg energieneutraal, een uniek fenomeen in de branche.