Aandeelhoudende waterschappen

Waterschap Aa en Maas 

Waterschap Brabantse Delta

Waterschap De Dommel

Waterschap Vechtstromen

Waterschap Scheldestromen

 

Overige

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 

Waterschapsbedrijf Limburg 

Waterschap Rivierenland

Omya 

Nutrientenplatform

www.phosphorusplatform.eu

STOWA

Unie van Waterschappen

Ce Delft

TU Delft

Heeren Transport B.V.

Berkhof B.V. 

Jan Bakker B.V.