-

SNB aanwezig bij lancering Duits Fosfaatplatform

In november 2013 is het Deutsche Phosphor Platform gelanceerd in Berlijn.

Marcel Lefferts van SNB was aanwezig bij dit heugelijke moment. Als een van de grondleggers van het Nederlandse Nutriënten platform en als ondertekenaar van het ketenakkoord Fosfaatkringloop juicht Lefferts dit initiatief toe.

Het Duitse platform werkt, net zoals het Nederlandse Nutriënten Platform, aan het sluiten van de fosfaatkringloop. Bedrijven en kennisinstellingen uit de watersector, de landbouw en de afvalindustrie bundelen samen met de Duitse overheid hun krachten om een markt te creëren voor gerecycled fosfaat.

Tijdens de lancering is ook een akkoord ondertekend door de Nederlandse, Vlaamse en Duitse ‘Nutriënten Platforms’, waarin de verdere, nauwere samenwerking tussen de drie platforms is vastgelegd. Het komende jaar zoeken de drie landen verder de verbinding om de juiste omstandigheden te creëren voor cross-nationale fosfaat recycling business cases.