-

De plaatsing van een tegendrukturbine in de slibverwerkingsinstallatie van SNB op Moerdijk verloopt volgens planning. Met de nieuwe turbine gaat de installatie met ingang van september volledig energieneutraal werken.

Uniek energiebesparingsproject

De werkzaamheden zijn in maart van dit jaar van start gegaan. Inmiddels zijn de schroefpalen waarop de nieuwe turbine wordt geplaatst in de grond aangebracht. Het project vormt de afronding van een voor de branche uniek energiebesparingsproject. Dat project startte met de aanleg in 2014 en ingebruikname in 2015 van twee hogedrukketels en een stoomturbine. Daarmee draait de installatie al nagenoeg energieneutraal.

Overcapaciteit naar nutsbedrijf

De tegendrukturbine die nu wordt geïnstalleerd genereert samen met de bestaande turbine meer elektriciteit dan SNB nodig heeft voor het slibverwerkingsproces. De overcapaciteit aan stroom die vanaf september ontstaat wordt verkocht aan nutsbedrijf Delta. De hoeveelheid elektriciteit die SNB nu al produceert komt overeen met het stroomverbruik van 9.000 huishoudens. Als de tegendrukturbine eenmaal functioneert komt de elektriciteitsproductie overeen met het stroomverbruik van circa 11.000 gezinnen.

Innovatie en duurzaamheid

Het Nederlandse bedrijf NEWES, specialist in de aanleg van industriële installaties, verzorgt de installatie van de tegendrukturbine. Het energiebesparingsproject van SNB is vorig jaar internationaal bekroond vanwege de bijzondere reikwijdte ervan op het gebied van innovatie en duurzaamheid.