-

Zuiveringsslib en slibas bevatten waardevolle, zeldzame metalen. Het is alleen de vraag hoeveel van die metalen er nu eigenlijk in zit. En of die eruit te halen zijn, tegen redelijke kosten.

Om antwoord op deze vragen te krijgen, is SNB partner in een onderzoek naar de aanwezigheid van metalen in slib en as. Het onderzoek moet inzicht geven in de concentratie en vorm waarin diverse metalen zich bevinden in de verschillende stromen van de afvalwaterketen, de slibketen en de as. Ook moet duidelijk worden of en hoe deze metalen kunnen worden teruggewonnen.

Kapitalen

KWR Watercycle Research Institute voert het onderzoek uit. KWR is het onderzoeksinstituut van de Nederlandse waterbedrijven. Het onderzoek richt zich op de aanwezigheid van in totaal 47 metalen in de diverse stromen. KWR heeft becijferd dat de verschillende reststromen voor kapitalen aan (edel)metalen moet bevatten.

Scandium

Speciale aandacht in het onderzoek gaat naar de zeventien zogenaamde zeldzame aardmetalen, zoals scandium, yttrium en lanthanium. Deze metalen zijn, in tegenstelling tot hun naam, niet echt zeldzaam. Ze zijn echter alleen in zeer lage concentraties in ertsen en mineralen beschikbaar en moeilijk te isoleren en te winnen. Vooral de toename van de hoeveelheid mobiele telefoons doet de vraag naar deze metalen sterk toenemen, terwijl het grootste deel van deze beschikbare metalen alleen in China voorkomt.