-

De verbrandingsinstallatie van SNB werkt, dankzij in de 2015 in gebruik genomen hogedrukketels en stoomturbine, nagenoeg energieneutraal. Het laatste zetje naar volledig energieneutraal werken wordt nu gegeven.

Tegendrukturbine

Dat moment van 100% energieneutraal werken breekt op 1 januari 2017 aan met de ingebruikname van een tegendrukturbine. Onlangs is besloten tot de bouw van zo’n installatie. Met ingang van 2017 gaat SNB de elektriciteit die de turbines genereren niet alleen zelf gebruiken. De overcapaciteit die dan ontstaat wordt verkocht aan nutsbedrijf Delta.

Opwarming

Deze teruglevering compenseert voor het gas dat SNB voornamelijk verbruikt voor de opwarming van de vier verbrandingsovens. Dit gebeurt enkele keren per jaar, na de noodzakelijke onderhoudstops. De aanleg van de tegendrukturbine is voorbereid met het bedrijf NEW Energy Services, dat gespecialiseerd is in de aanleg van industriële installaties.

Internationaal bekroond

De ingebruikname van een stoomturbine en twee hogedrukketels in 2015 was een nieuw en voor de branche uniek energiebesparingsproject. De innovatieve en duurzame reikwijdte ervan werd internationaal bekroond als beste energiebesparingsproject. De hoeveelheid elektriciteit die SNB er nu al mee produceert komt overeen met het stroomverbruik van 9.000 huishoudens. Daar komen vanaf 1 januari 2017, met de ingebruikname van de tegendrukturbine, nog eens circa 2.000 huishoudens bij.