snb steunt onderzoeken wetsus
-

Wateronderzoeksinstituut Wetsus start in 2018 twee onderzoeken naar de optimalisatie van de productie en het vermarkten van bioplastic uit rioolwater. De onderzoeken vergen vier jaar en zijn mede mogelijk dankzij financiering en kennisinbreng van SNB.

In water afbreekbaar

Eerder onderzoek van SNB en enkele waterschappen, waaronder waterschap Brabantse Delta en Wetterskip Fryslân, toonde al aan dat het mogelijk is om met behulp van bacteriën uit biomassa PHA-bioplastic te produceren. Dit afbreekbare plastic kan als grondstof dienen voor onder andere kratjes, muntjes en worteldoek. De vervolgonderzoeken van Wetsus richten zich nu op de productie van deze hoogwaardige biopolymeren en op de extractie van de geproduceerde bioplastics.

In de markt zetten

SNB financiert een promotieplaats bij Wetsus en maakt daarmee de vervolgonderzoeken mogelijk. “Het ene onderzoek moet bijdragen aan de optimalisatie van de productiemogelijkheden, zodat er meer bioplastics kunnen worden geproduceerd met een voorspelbare en continue kwaliteit. Het andere onderzoek bekijkt de mogelijkheden voor de extractie van bioplastic met biologische processen op kleinere schaal. Het eerdere onderzoek liet zien dat de extractie een kostbare schakel is in de waardeketen. Als nu blijkt dat extractie op kleinere schaal en dus goedkoper mogelijk is, zal het eenvoudiger zijn om bioplastics te produceren en in de markt te zetten”, aldus Luc Sijstermans, manager Proces & Milieu bij SNB.

Verduurzaming waterketen

SNB ondersteunt het onderzoek naar de productie en toepassing van bioplastic als onderdeel van de innovatie-agenda. “We dragen al sinds de oprichting, ruim twintig jaar geleden, als innovatieve slibverwerker bij aan de circulaire economie. Dat doen we onder meer door laagwaardige reststoffen om te zetten in hoogwaardige grondstoffen. Daarnaast ondersteunen we waar mogelijk initiatieven die bijdragen aan verduurzaming in de gehele waterketen. Dat doen we zowel financieel als door het zoveel mogelijk delen van onze expertise”, licht Sijstermans toe.

Wereldwaterproblematiek

Wetsus in Leeuwarden richt zich op kennisontwikkeling op het gebied van duurzame waterbehandelingstechnologie. Daarmee draagt het instituut bij aan de oplossing van de wereldwaterproblematiek. In Wetsus werken bijna honderd bedrijven en vijftien kennisinstellingen uit heel Europa samen.