-

Een delegatie van het grootste waterleidingbedrijf in Rusland heeft 26 september 2017 een bezoek gebracht aan SNB. De Russen oriënteren zich op mogelijkheden om rioolslib thermisch te verwerken en uit dat proces elektriciteit te genereren.

Stortplaats

Het bedrijf Mosvodokanal voorziet 14,2 miljoen inwoners van Moskou en omgeving van leidingwater en zorgt ook voor de verwerking van het afvalwater. Momenteel stort het bedrijf het rioolslib nog op een stortplaats. Mosvodokanal onderzoekt nu de mogelijkheden om een monoverbrandingsinstallatie voor de verwerking van het slib te bouwen met een capaciteit van één miljoen ton slibkoek. Dat is 2,5 maal de hoeveelheid die de installatie van SNB op Moerdijk jaarlijks verwerkt ofwel bijna de gehele slibproductie van Nederland.

Hergebruik en groene energie

Volgens SNB-directeur Marcels Lefferts timmert Mosvodakanal sinds 2011 succesvol aan de weg op het gebied van verduurzaming. “Het bedrijf heeft tal van projecten geïnitieerd om in de Russische hoofdstad energie en water te besparen. Daarnaast ontwikkelt Mosvodokanal projecten op het gebied van hergebruik en groene energie. Het milieubewustzijn staat ook in Rusland op de kaart en de bouw van een slibverwerkingsinstallatie past in de vergroening van de leefomgeving rond Moskou. Zo was de delegatie ook zeer geïnteresseerd in de maatregelen die wij treffen voor terugwinning van fosfaat”, aldus Lefferts.

Circulaire economie

Het initiatief voor het bezoek aan SNB is van het Russische waterleidingbedrijf uitgegaan. “Als illustratief voorbeeld van de circulaire economie delen we onze expertise zoveel mogelijk met nationale en internationale bedrijven en kennisinstituten. SNB zet al sinds de oprichting van de installatie op Moerdijk, ruim twintig jaar geleden, in op het omzetten van reststoffen naar grondstoffen, op besparing van energie en op het zoveel mogelijk reduceren van emissies”.