-

De vele initiatieven om techniek aantrekkelijk te maken bij scholieren lijken vruchten af te werpen. Het aantal vacatures in de regio voor met name procesoperators lijkt dun gezaaid en ook SNB ervaart geen tekort aan aanbod voor deze functie.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Desondanks biedt SNB als erkend SBB-leerbedrijf jaarlijks maximaal vijf stageplaatsen aan mbo-scholieren die de opleiding procestechniek volgen in West-Brabant of Zeeland. Daarnaast biedt de TD van SNB elk jaar enkele stageplaatsen aan. “We doen dit met name vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om in procestechniek geïnteresseerde jongeren de gelegenheid te bieden kennis te maken met het vak en hierin alvast wat ervaring op te doen”, vertelt SNB-bedrijfsleider Martin l’Annee de Betrancourt.

Golfbewegingen

Het alom gehoorde schreeuwende gebrek aan technici en procesoperators lijkt in ieder geval in deze regio al enige tijd wel mee te vallen, zo ervaart hij in de praktijk. “Enerzijds heeft de financiële crisis ervoor gezorgd dat er over het algemeen veel minder verloop is, terwijl ook de vraag terugliep. Anderzijds is het verwachte grote tekort aan procesoperators uitgebleven doordat veel initiatieven zijn ontplooid om jongeren hiervoor te interesseren. Ook geeft de geleidelijke verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd hier en daar uitstel van uitstroom. Het lijkt dus een golfbeweging als het gaat om het aanbod in deze sector, zoals je die ook wel ziet in de ICT-sector”, aldus l’Annee de Betrancourt.

Bereikbaarheid

SNB is inmiddels al bijna tien jaar lid van het regionale samenwerkingsverband van bedrijven en opleidingen PZW, het Platform voor Procestechniek Zeeland-West-Brabant. Dit platform promoot de procesindustrie met name bij jongeren, onder meer met initiatieven als de Week van de Procestechniek waarin bedrijven hun deuren openstellen voor geïnteresseerden. Veel opleidingen hebben moeite om stageplaatsen te vinden voor hun studenten die met procestechniek kennis willen maken. “Dat is wel verklaarbaar en niet alleen omdat stagebegeleiding bedrijven tijd, geld en inspanning kost. Bedrijven met procestechniek zijn per definitie op afgelegen industrieterreinen gevestigd, dus de bereikbaarheid is met name voor scholieren een probleem.”

Opleidingsboek

SNB heeft, vanwege de unieke slibverwerkingsinstallatie, sowieso een interne opleiding van een jaar voor nieuwe procesoperators, ongeacht hun opleiding of ervaring. “Studenten van het mbo kunnen het opleidingsboek dat we hiervoor hebben opgesteld doorwerken. Ze hebben daarmee dan het praktijkgedeelte op zak op het niveau van het voormalige VAPRO C.”