-

Het onderzoek naar grootschalige productie en commerciële toepassingsmogelijkheden van bioplastic uit rioolslib krijgt een stevige impuls. Wetsus en waterschap Brabantse Delta ontvangen circa een miljoen euro financiering van de Europese Commissie voor de ontwikkeling van deze revolutionaire technologie. Dit als onderdeel van het H2020 onderzoeks- en innovatieprogramma.

Vertaalslag naar grootschalige installatie

Met deze bijdrage kan Wetsus, European centre of excellence for sustainable water technology, een kleinschalige installatie voor de productie van bioplastic uit rioolslib opzetten en in gebruik nemen. Waterschap Brabantse Delta maakt daarbij de vertaalslag naar een grootschalige installatie. Het onderzoek bij Wetsus maakt deel uit van het Biopolymers from water thema waarin waterschappen en bedrijven samenwerken. De samenwerkende partijen bewezen enkele jaren geleden in het zogenoemde PHARIO-project dat het mogelijk is om in water afbreekbaar PHA-bioplastic te winnen uit rioolslib van afvalwaterzuiveringsinstallaties van waterschappen. PHARIO staat voor PHA uit RIOolslib. SNB co-financiert het Wetsus-thema Biopolymers from water samen met STOWA en biotechnologiebedrijf Paques.

Onafhankelijk van het Wetsus-onderzoek bereiden de PHARIO-partners een project voor waarbij de productie en het gebruik van PHA op grotere schaal wordt gedemonstreerd. De kleinere R&D-installatie die in Scalibur wordt gerealiseerd helpt de risico’s voor deze grotere demo te verlagen.

Biobased verpakkingsmateriaal

Met het EU-geld kan de installatie sneller, beter en betrouwbaarder worden gerealiseerd. Deze installatie gaat PHA-bioplastic produceren en de extractie ervan verder optimaliseren. Het te produceren bioplastic wordt ter beschikking gesteld aan producenten van verpakkingen die het materiaal gaan testen op praktische inzetbaarheid als biobased verpakkingsmateriaal voor voedsel. De PHA-activiteiten maken deel uit van een omvangrijk project over biobased producten met de naam SCALIBUR. In totaal participeren er 21 Europese bedrijven en instanties in het project dat wordt gecoördineerd door het Spaanse ITENE.

Onderdeel circulaire economie

Luc Sijstermans, manager Proces & Milieu van SNB, ziet de EU-bijdrage als een internationale bevestiging van het belang van het onderzoek naar afbreekbaar plastic uit rioolslib. “Met het baanbrekende PHARIO-project zijn de waterschappen en SNB onderdeel van een circulaire economie waarin rioolwater de basis is van waardevolle grondstoffen. SNB is al sinds de oprichting, ruim twintig jaar geleden, een illustratief voorbeeld van circulaire economie. We vinden het belangrijk om initiatieven op dit vlak in de waterketen te ondersteunen door onze expertise te delen en onderzoek mogelijk te maken”, aldus Sijstermans.

Water Innovator of the Year

Eerder dit jaar oogstte het PHARIO-project al erkenning toen het werd verkozen tot Water Innovator of the Year tijdens het congres Watervisie 2018. Volgens de jury is het project een beloftevolle combinatie van technische en sociale innovatie dat het maatschappelijk probleem van niet-afbreekbare kunststoffen verbindt aan de circulaire opdracht van de watersector. Bioplastics die tot nu toe worden vervaardigd concurreren met de voedselketen. PHA-bioplastic doet dit niet terwijl rioolslib als grondstof permanent beschikbaar is.

Het onderzoek bij Wetsus naar opschaling van de productie van PHA-bioplastic wordt gecoördineerd door Alan Werker. Lees hier een interview met deze Zweedse wetenschapper over zijn research.